In 2019 werden binnen de werving van contractueel personeel 2.621 beslissingen onderworpen aan het taaltoezicht van de vicegouverneur. In 1.705 gevallen (65,1%) diende de contractuele aanwerving geschorst te worden wegens inbreuken op de bestuurstaalwet. Het jaarverslag toont dat in de gemeenten 15,4% van de contractuele aanwervingen voldeden aan de bestuurstaalwet, terwijl 63,4% van de dossiers geschorst werden en er in 21,2% van de gevallen getolereerd werd omwille van de korte looptijd van het contract. In 2018 en 2017 waren die percentages nagenoeg gelijk en dus blijft dit stabiel. In de Brusselse OCMW's zijn de cijfers nog slechter, want slechts 4,7% van de contractuele aanwervingen voldeed aan de bestuurstaalwet, terwijl 66,4% van de dossiers geschorst werden en er in 28,9% van de gevallen getolereerd werd omwille van de korte looptijd van het contract. Ook hier blijven de cijfers stabiel in de afgelopen jaren. De aanstelling van statutaire personeelsleden in de gemeentebesturen gebeurt grotendeels in overeenstemming met de bestuurstaalwet. Het percentage wettige beslissingen lag in 2019 met 80,1% wel iets lager dan in 2018 met 84,5%. In de OCMW's gebeurde 65,5% van de statutaire aanstellingen in overeenstemming met de bestuurstaalwet, tegenover 46,7% in 2018 en 57,0% in 2017. Bij de statutaire aanwervingen waren er in het afgelopen jaar 67 schorsingen in de gemeenten en 57 in de OCMW's. (Belga)

In 2019 werden binnen de werving van contractueel personeel 2.621 beslissingen onderworpen aan het taaltoezicht van de vicegouverneur. In 1.705 gevallen (65,1%) diende de contractuele aanwerving geschorst te worden wegens inbreuken op de bestuurstaalwet. Het jaarverslag toont dat in de gemeenten 15,4% van de contractuele aanwervingen voldeden aan de bestuurstaalwet, terwijl 63,4% van de dossiers geschorst werden en er in 21,2% van de gevallen getolereerd werd omwille van de korte looptijd van het contract. In 2018 en 2017 waren die percentages nagenoeg gelijk en dus blijft dit stabiel. In de Brusselse OCMW's zijn de cijfers nog slechter, want slechts 4,7% van de contractuele aanwervingen voldeed aan de bestuurstaalwet, terwijl 66,4% van de dossiers geschorst werden en er in 28,9% van de gevallen getolereerd werd omwille van de korte looptijd van het contract. Ook hier blijven de cijfers stabiel in de afgelopen jaren. De aanstelling van statutaire personeelsleden in de gemeentebesturen gebeurt grotendeels in overeenstemming met de bestuurstaalwet. Het percentage wettige beslissingen lag in 2019 met 80,1% wel iets lager dan in 2018 met 84,5%. In de OCMW's gebeurde 65,5% van de statutaire aanstellingen in overeenstemming met de bestuurstaalwet, tegenover 46,7% in 2018 en 57,0% in 2017. Bij de statutaire aanwervingen waren er in het afgelopen jaar 67 schorsingen in de gemeenten en 57 in de OCMW's. (Belga)