VB-kopstuk Filip Dewinter zegt zich wel te kunnen vinden in het 'rechten en plichten'-verhaal van het nieuwe stadsbestuur, maar vindt dat de eigenlijke tekst te vaag blijft en te weinig blijk geeft van de uitspraak dat "Respect voor A" de rode draad door het akkoord zou zijn. "Het progressieve multiculturele beleid blijft gehandhaafd", vindt Dewinter. "In Antwerpen wil de coalitie een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren, aandacht voor antidiscriminatie- en antiracismebestrijding, rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen, enzovoort." Vlaams Belang wil De Wever voorlopig nog het voordeel van de twijfel geven, maar is niettemin nu al ontgoocheld over het ontbreken van enkele "essentiële voorstellen". De partij somt onder meer op dat er geen sprake is van een uitbreiding van het politiekorps of van de komst van een bus-, tram- en metrobrigade en dat ook het actief opsporen van illegalen werd afgezwakt tot "een actiever beleid rond illegale vreemdelingen"."Echte verandering kan alleen met het Vlaams Belang", houdt Dewinter vol. "Helaas bestendigt De Wever het ondemocratische cordon sanitaire met alle gevolgen van dien." (KRISTOF VAN ACCOM)

VB-kopstuk Filip Dewinter zegt zich wel te kunnen vinden in het 'rechten en plichten'-verhaal van het nieuwe stadsbestuur, maar vindt dat de eigenlijke tekst te vaag blijft en te weinig blijk geeft van de uitspraak dat "Respect voor A" de rode draad door het akkoord zou zijn. "Het progressieve multiculturele beleid blijft gehandhaafd", vindt Dewinter. "In Antwerpen wil de coalitie een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren, aandacht voor antidiscriminatie- en antiracismebestrijding, rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen, enzovoort." Vlaams Belang wil De Wever voorlopig nog het voordeel van de twijfel geven, maar is niettemin nu al ontgoocheld over het ontbreken van enkele "essentiële voorstellen". De partij somt onder meer op dat er geen sprake is van een uitbreiding van het politiekorps of van de komst van een bus-, tram- en metrobrigade en dat ook het actief opsporen van illegalen werd afgezwakt tot "een actiever beleid rond illegale vreemdelingen"."Echte verandering kan alleen met het Vlaams Belang", houdt Dewinter vol. "Helaas bestendigt De Wever het ondemocratische cordon sanitaire met alle gevolgen van dien." (KRISTOF VAN ACCOM)