Open Vld verkreeg in de onderhandelingen met N-VA en CD&V ook dat de partij binnen drie jaar een tweede schepen krijgt in het college. N-VA'er Rob Van de Velde maakt dan als schepen voor onder meer Stadsontwikkeling in theorie plaats voor het tweede gemeenteraadslid van Open Vld, Annemie Turtelboom. Of de huidige minister van Justitie ook effectief dat mandaat zal opnemen, dan wel haar zitje in de gemeenteraad en meteen ook het schepenambt op dat moment zal overlaten aan een opvolger, wordt later beslist. Op hetzelfde ledencongres werden vrijdagavond ook onder meer het Antwerpse OCMW-ondervoorzitterschap van voormalig korpschef Eddy Baelemans en het bestuursakkoord van het district Antwerpen - met N-VA en Groen - goedgekeurd. (NICOLAS MAETERLINCK)

Open Vld verkreeg in de onderhandelingen met N-VA en CD&V ook dat de partij binnen drie jaar een tweede schepen krijgt in het college. N-VA'er Rob Van de Velde maakt dan als schepen voor onder meer Stadsontwikkeling in theorie plaats voor het tweede gemeenteraadslid van Open Vld, Annemie Turtelboom. Of de huidige minister van Justitie ook effectief dat mandaat zal opnemen, dan wel haar zitje in de gemeenteraad en meteen ook het schepenambt op dat moment zal overlaten aan een opvolger, wordt later beslist. Op hetzelfde ledencongres werden vrijdagavond ook onder meer het Antwerpse OCMW-ondervoorzitterschap van voormalig korpschef Eddy Baelemans en het bestuursakkoord van het district Antwerpen - met N-VA en Groen - goedgekeurd. (NICOLAS MAETERLINCK)