"Werk is volgens ons nog steeds het beste wapen tegen armoede", zegt Homans. "De focus ligt hier op armoedebestrijding, maar niet één waar de overheid het van de mensen overneemt." Voor N-VA zou het vooral van belang zijn geweest dat er een belangrijke rol voor het onderwijs wordt omschreven, waarbij wordt ingezet op het versterken van ieders competenties maar ook en vooral op het wegwerken van de taal- en leerachterstand. Daarnaast moet er een nauwere link komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Homans benadrukte dat het bestuursakkoord "de ambitie heeft om de torenhoge werkloosheid in Antwerpen aan te pakken", maar dat die activeringspolitiek niet hoeft te betekenen dat wie hulp nodig, daar niet meer op zou kunnen rekenen. Voorts wil N-VA erop toezien dat de stedelijke financiën gezond blijven, ook al wil dat zeggen dat er dan een "realistisch en voorzichtig" beleid zal gevoerd moeten worden. De belastingen mogen de komende legislatuur niet verhoogd worden en het laatste deel van de historische schuld van de stad moet volledig worden weggewerkt. (DIRK WAEM)

"Werk is volgens ons nog steeds het beste wapen tegen armoede", zegt Homans. "De focus ligt hier op armoedebestrijding, maar niet één waar de overheid het van de mensen overneemt." Voor N-VA zou het vooral van belang zijn geweest dat er een belangrijke rol voor het onderwijs wordt omschreven, waarbij wordt ingezet op het versterken van ieders competenties maar ook en vooral op het wegwerken van de taal- en leerachterstand. Daarnaast moet er een nauwere link komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Homans benadrukte dat het bestuursakkoord "de ambitie heeft om de torenhoge werkloosheid in Antwerpen aan te pakken", maar dat die activeringspolitiek niet hoeft te betekenen dat wie hulp nodig, daar niet meer op zou kunnen rekenen. Voorts wil N-VA erop toezien dat de stedelijke financiën gezond blijven, ook al wil dat zeggen dat er dan een "realistisch en voorzichtig" beleid zal gevoerd moeten worden. De belastingen mogen de komende legislatuur niet verhoogd worden en het laatste deel van de historische schuld van de stad moet volledig worden weggewerkt. (DIRK WAEM)