In 2018 zou het gaan om een daling van 4,68 procent of 348 miljoen euro, al houdt de studie enkel rekening met de oorspronkelijke tabellen van oktober vorig jaar.

Voordeel

De daling volgt vooreerst uit de plannen van de regering om wat minder inkomsten te halen uit de personenbelasting en wat meer uit de btw, accijnzen en de nieuwe doorkijktaks. Aangezien het Vlaamse aandeel in de personenbelasting groter is dan in de rest van de inkomsten, speelt dat dus 'licht' in het voordeel van Vlaanderen.

Dat er sprake is van transfers van Vlaanderen naar Wallonië, houdt bovendien in dat Wallonië relatief gezien meer terugkrijgt dan het in de federale kas steekt. Wordt er bespaard op de uitgaven, dan zal Wallonië dus relatief gezien meer geld 'niet krijgen' dan Vlaanderen en nemen de transfers dus wat af.

Concreet zou Vlaanderen tegen 2018 3,345 miljard van de federale besparingen dragen, tegenover 2,037 miljard door Wallonië. Was er geen sprake van transfers, dan zou Vlaanderen echter 3,693 miljard euro dragen, terwijl Wallonië er met 1,654 miljard wat minder van zou voelen. Oftewel: Vlaanderen zou 348 miljoen euro 'meer nadeel' doen.

Voorwaarde

Om tot dat besluit te komen, gaat onderzoeker Geert Jennes er weliswaar vanuit dat de transfers ook spelen in de posten waar de federale regering de komende jaren op wil ingrijpen. Zoals in de groeinorm in de gezondheidszorg - die beperkt wordt tot 1,5 procent - en in de besparingen op de eigen administratie. Of dat in dat laatste geval ook zo is, valt niet met zekerheid te zeggen, erkent de onderzoeker. 'Maar we kunnen dat toch met een redelijke waarschijnlijkheid aannemen.'

De geplande verbeteringen van het begrotingssaldo beperken bovendien licht de transfers via de intresten op de staatsschuld, met 0,05 procent van het bbp. Met de begrotingscontrole hield de studie geen rekening. (Belga)

In 2018 zou het gaan om een daling van 4,68 procent of 348 miljoen euro, al houdt de studie enkel rekening met de oorspronkelijke tabellen van oktober vorig jaar.De daling volgt vooreerst uit de plannen van de regering om wat minder inkomsten te halen uit de personenbelasting en wat meer uit de btw, accijnzen en de nieuwe doorkijktaks. Aangezien het Vlaamse aandeel in de personenbelasting groter is dan in de rest van de inkomsten, speelt dat dus 'licht' in het voordeel van Vlaanderen. Dat er sprake is van transfers van Vlaanderen naar Wallonië, houdt bovendien in dat Wallonië relatief gezien meer terugkrijgt dan het in de federale kas steekt. Wordt er bespaard op de uitgaven, dan zal Wallonië dus relatief gezien meer geld 'niet krijgen' dan Vlaanderen en nemen de transfers dus wat af. Concreet zou Vlaanderen tegen 2018 3,345 miljard van de federale besparingen dragen, tegenover 2,037 miljard door Wallonië. Was er geen sprake van transfers, dan zou Vlaanderen echter 3,693 miljard euro dragen, terwijl Wallonië er met 1,654 miljard wat minder van zou voelen. Oftewel: Vlaanderen zou 348 miljoen euro 'meer nadeel' doen. Om tot dat besluit te komen, gaat onderzoeker Geert Jennes er weliswaar vanuit dat de transfers ook spelen in de posten waar de federale regering de komende jaren op wil ingrijpen. Zoals in de groeinorm in de gezondheidszorg - die beperkt wordt tot 1,5 procent - en in de besparingen op de eigen administratie. Of dat in dat laatste geval ook zo is, valt niet met zekerheid te zeggen, erkent de onderzoeker. 'Maar we kunnen dat toch met een redelijke waarschijnlijkheid aannemen.' De geplande verbeteringen van het begrotingssaldo beperken bovendien licht de transfers via de intresten op de staatsschuld, met 0,05 procent van het bbp. Met de begrotingscontrole hield de studie geen rekening. (Belga)