"Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest archaïsche functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat", zei de Codt. Hij wijst erop dat de administratie Justitie zich voortaan het recht voorbehoudt niet langer vacante plaatsen te publiceren, en dus niet langer de wettelijk voorziene kaders op te vullen, zonder toelating van de administratie Financiën. "De wet wordt niet meer gerespecteerd", aldus de Codt. Het Stabiliteitsplan heeft volgens de hoge magistraat tot gevolg dat het Justitieplan voortaan op "een groot sociaal plan" lijkt. Dat het aantal geschillen toeneemt en er steeds minder gerechtelijk personeel is, maakt volgens de Codt dat de toegang tot de rechter - een mensenrecht - niet langer gegarandeerd dreigt te zijn. België kan een internationale veroordeling oplopen op het vlak van eerlijke rechtsbedeling en de redelijke termijn, maar ook voor de "barslechte detentievoorwaarden" in de gevangenissen. De eerste voorzitter meent niettemin dat het vertrouwen met de regering niet verbroken is en dat de dialoog voortgaat, maar waarschuwt toch dat de justitiële wereld, indien nodig, de wettelijke wapens zal hanteren. Hij vindt overigens dat een rechter niet kan staken. (Belga)

"Welk respect verdient een staat die beknibbelt op zijn meest archaïsche functie, namelijk recht spreken? Die staat is niet langer een rechtsstaat, maar een schurkenstaat", zei de Codt. Hij wijst erop dat de administratie Justitie zich voortaan het recht voorbehoudt niet langer vacante plaatsen te publiceren, en dus niet langer de wettelijk voorziene kaders op te vullen, zonder toelating van de administratie Financiën. "De wet wordt niet meer gerespecteerd", aldus de Codt. Het Stabiliteitsplan heeft volgens de hoge magistraat tot gevolg dat het Justitieplan voortaan op "een groot sociaal plan" lijkt. Dat het aantal geschillen toeneemt en er steeds minder gerechtelijk personeel is, maakt volgens de Codt dat de toegang tot de rechter - een mensenrecht - niet langer gegarandeerd dreigt te zijn. België kan een internationale veroordeling oplopen op het vlak van eerlijke rechtsbedeling en de redelijke termijn, maar ook voor de "barslechte detentievoorwaarden" in de gevangenissen. De eerste voorzitter meent niettemin dat het vertrouwen met de regering niet verbroken is en dat de dialoog voortgaat, maar waarschuwt toch dat de justitiële wereld, indien nodig, de wettelijke wapens zal hanteren. Hij vindt overigens dat een rechter niet kan staken. (Belga)