Het Antwerpse personeelsbestand slankt tegen 2019 met 7 procent af. Naakte ontslagen zullen echter worden vermeden, aldus het stadsbestuur tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning 2014-2019.

"We staan nu eenmaal voor enorme budgettaire uitdagingen", zegt Antwerps schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA). "Er is de economische crisis, de dramatische financiële toestand van de stad zoals alle steden en gemeenten en natuurlijk ook de engagementen rond de Oosterweelverbinding. Tegelijkertijd verjongt, vergrijst en verarmt de stad, waardoor het fiscaal inkomen per capita daalt, en dreigt er een pensioenbom die de volgende zes jaar al 420 miljoen euro kost."

'Effect op de dienstverlening' (vakbonden)

De vakbonden ACOD en ACV reageren "met een dubbel gevoel" op het plan. "Je kan niet zoveel banen schrappen zonder een effect op de dienstverlening te krijgen", klinkt het bij allebei. Er is wel opluchting dat er geen naakte ontslagen zullen vallen.

"We betreuren het ten stelligste dat er zoveel jobs verloren gaan", zegt Gerard Van der Elst van de socialistische vakbond ACOD. "Het is ook nog onduidelijk waar ze zullen verdwijnen. Het is dus nog maar de vraag of interne mobiliteit dit wel kan opvangen. De juiste mensen moeten op de juiste plaats kunnen terechtkomen."

Ook ACV-secretaris Skender Baleci vreest een weerslag op de dienstverlening. "We zitten met het gevoel dat het besparen op personeel in Antwerpen al jaren aan de gang is en maar niet stopt. Nochtans bereiken we echt stilaan de limiet", vindt hij. "Gelukkig vallen er geen naakte ontslagen en wordt er ook niet geraakt aan de arbeidsvoorwaarden. Dat valt te verdedigen tegenover onze achterban. Het is daarentegen wel een slechte zaak voor de jeugdwerkloosheid."

Baleci hoopt naar eigen zeggen ook dat het stadsbestuur in haar besparingsoperatie ook de hoge lonen bij het topkader van de geprivatiseerde diensten zoals het Zorgbedrijf en de ziekenhuizen in het vizier zal nemen. "Die sommen zijn immers veel hoger dan bij dezelfde functies in de eigenlijke stedelijke diensten", stelt hij.

'Krimpen is logisch' (Bart De Wever)

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigde na afloop van de voorstelling van de meerjarenplanning de keuzes van het stadsbestuur. "Er komt geen belastingverhoging, we gaan niet besparen op investeringsruimte én we bouwen onze exploitatiekosten af. Daarmee is aan drie grote principes voldaan, ik ben ervan overtuigd dat we de juiste maatregelen nemen", zei hij.

Dat er gesnoeid moest worden in het personeelsbestand, stond volgens De Wever als een paal boven water. "We zitten in moeilijke economische tijden en tijdens de vorige legislatuur was er nog een stijging van 20.000 naar 22.000 banen", geeft de burgemeester aan. "Krimpen is dus logisch, al zal men dit uiteraard voelen. Ik heb dan ook alle begrip voor de ongerustheid binnen de verschillende diensten. Er zal veel veranderen, maar daarover kunnen we echt nog geen uitsluitsel geven."

Investeren in veiligheid en armoedebestrijding

Het Antwerpse stadsbestuur heeft daarnaast gekozen voor een stevige budgetverhoging voor onder meer het OCMW, het stedelijk onderwijs en de lokale politie. De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD wil daarmee volop inzetten op prioriteiten van het bestuursakkoord als inburgering, armoedebestrijding, renovaties van schoolgebouwen en het terugdringen van de criminaliteit. Voor een uitbreiding van het Velo-fietsenverhuurproject naar de districten is dan weer geen geld gevonden. (Belga/TE)

Het Antwerpse personeelsbestand slankt tegen 2019 met 7 procent af. Naakte ontslagen zullen echter worden vermeden, aldus het stadsbestuur tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning 2014-2019."We staan nu eenmaal voor enorme budgettaire uitdagingen", zegt Antwerps schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA). "Er is de economische crisis, de dramatische financiële toestand van de stad zoals alle steden en gemeenten en natuurlijk ook de engagementen rond de Oosterweelverbinding. Tegelijkertijd verjongt, vergrijst en verarmt de stad, waardoor het fiscaal inkomen per capita daalt, en dreigt er een pensioenbom die de volgende zes jaar al 420 miljoen euro kost."De vakbonden ACOD en ACV reageren "met een dubbel gevoel" op het plan. "Je kan niet zoveel banen schrappen zonder een effect op de dienstverlening te krijgen", klinkt het bij allebei. Er is wel opluchting dat er geen naakte ontslagen zullen vallen."We betreuren het ten stelligste dat er zoveel jobs verloren gaan", zegt Gerard Van der Elst van de socialistische vakbond ACOD. "Het is ook nog onduidelijk waar ze zullen verdwijnen. Het is dus nog maar de vraag of interne mobiliteit dit wel kan opvangen. De juiste mensen moeten op de juiste plaats kunnen terechtkomen."Ook ACV-secretaris Skender Baleci vreest een weerslag op de dienstverlening. "We zitten met het gevoel dat het besparen op personeel in Antwerpen al jaren aan de gang is en maar niet stopt. Nochtans bereiken we echt stilaan de limiet", vindt hij. "Gelukkig vallen er geen naakte ontslagen en wordt er ook niet geraakt aan de arbeidsvoorwaarden. Dat valt te verdedigen tegenover onze achterban. Het is daarentegen wel een slechte zaak voor de jeugdwerkloosheid."Baleci hoopt naar eigen zeggen ook dat het stadsbestuur in haar besparingsoperatie ook de hoge lonen bij het topkader van de geprivatiseerde diensten zoals het Zorgbedrijf en de ziekenhuizen in het vizier zal nemen. "Die sommen zijn immers veel hoger dan bij dezelfde functies in de eigenlijke stedelijke diensten", stelt hij. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verdedigde na afloop van de voorstelling van de meerjarenplanning de keuzes van het stadsbestuur. "Er komt geen belastingverhoging, we gaan niet besparen op investeringsruimte én we bouwen onze exploitatiekosten af. Daarmee is aan drie grote principes voldaan, ik ben ervan overtuigd dat we de juiste maatregelen nemen", zei hij. Dat er gesnoeid moest worden in het personeelsbestand, stond volgens De Wever als een paal boven water. "We zitten in moeilijke economische tijden en tijdens de vorige legislatuur was er nog een stijging van 20.000 naar 22.000 banen", geeft de burgemeester aan. "Krimpen is dus logisch, al zal men dit uiteraard voelen. Ik heb dan ook alle begrip voor de ongerustheid binnen de verschillende diensten. Er zal veel veranderen, maar daarover kunnen we echt nog geen uitsluitsel geven."Investeren in veiligheid en armoedebestrijdingHet Antwerpse stadsbestuur heeft daarnaast gekozen voor een stevige budgetverhoging voor onder meer het OCMW, het stedelijk onderwijs en de lokale politie. De coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD wil daarmee volop inzetten op prioriteiten van het bestuursakkoord als inburgering, armoedebestrijding, renovaties van schoolgebouwen en het terugdringen van de criminaliteit. Voor een uitbreiding van het Velo-fietsenverhuurproject naar de districten is dan weer geen geld gevonden. (Belga/TE)