De auteurs baseren zich op de tot dusver beschikbare gegevens in de internationale literatuur van 37 vrouwen met een bevestigde COVID-19-infectie. Wat de borstvoeding betreft door besmette moeders, adviseren internationale richtlijnen dan ook om dit niet per se te vermijden. Om de overdracht van het virus op de zuigeling te vermijden zijn hierbij wel passende hygiënemaatregelen vereist. Infectie van de zwangere vrouw kan leiden tot negatieve effecten zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten bij de pasgeborene. In de studies werden hiervan een aantal voorbeelden gevonden. Het is volgens de auteurs echter niet duidelijk in hoeverre deze het gevolg waren van de infectie. 35 van de 37 onderzochte zwangerschappen resulteerden in een keizersnede. Ook hier is het echter niet uitgesloten dat een onderliggende aandoening hiertoe bijdroeg. Ondanks het feit dat zwangere vrouwen gevoeliger zijn aan respiratoire kiemen en ze sneller ernstige luchtwegeninfecties ontwikkelen, zijn er bij dit coronavirus tot dusver geen aanduidingen dat de zwangerschap bij besmette vrouwen een ernstiger verloop kent dan andere zwangerschappen. Bij zwangere vrouwen die in het verleden besmet waren met andere coronavirussen, werden echter wel vaker complicaties en minder gunstige zwangerschapsuitkomsten vastgesteld. (Belga)

De auteurs baseren zich op de tot dusver beschikbare gegevens in de internationale literatuur van 37 vrouwen met een bevestigde COVID-19-infectie. Wat de borstvoeding betreft door besmette moeders, adviseren internationale richtlijnen dan ook om dit niet per se te vermijden. Om de overdracht van het virus op de zuigeling te vermijden zijn hierbij wel passende hygiënemaatregelen vereist. Infectie van de zwangere vrouw kan leiden tot negatieve effecten zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten bij de pasgeborene. In de studies werden hiervan een aantal voorbeelden gevonden. Het is volgens de auteurs echter niet duidelijk in hoeverre deze het gevolg waren van de infectie. 35 van de 37 onderzochte zwangerschappen resulteerden in een keizersnede. Ook hier is het echter niet uitgesloten dat een onderliggende aandoening hiertoe bijdroeg. Ondanks het feit dat zwangere vrouwen gevoeliger zijn aan respiratoire kiemen en ze sneller ernstige luchtwegeninfecties ontwikkelen, zijn er bij dit coronavirus tot dusver geen aanduidingen dat de zwangerschap bij besmette vrouwen een ernstiger verloop kent dan andere zwangerschappen. Bij zwangere vrouwen die in het verleden besmet waren met andere coronavirussen, werden echter wel vaker complicaties en minder gunstige zwangerschapsuitkomsten vastgesteld. (Belga)