Niras deed de plannen voor opslagplaatsen van nucleair afval in april uit de doeken naar aanleiding van de verplichte bevolkingsraadpleging. Die raadpleging loopt vandaag/zaterdag om middernacht af. Het Waals Gewest heeft een negatief advies gegeven over de opslagplannen voor kernafval van het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval Niras. Volgens Wallonië zijn er "aanzienlijke tekortkomingen" in het door Niras opgestelde dossier. Ook het Brussels Gewest heeft de plannen van Niras al verworpen. Eerder kantten ook Luxemburg en Rijnland-Palts zich tegen de opslagplannen van het Niras. Niras heeft naar eigen zeggen meer dan 11.000 Belgische reacties online ontvangen, naast de brieven. "De raadpleging omvatte naast de publieksraadpleging ook de raadpleging van officiële instanties zoals de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, het Adviescomité SEA, de Gewesten en het FANC. Alle opmerkingen en adviezen worden de komende maanden verwerkt in een finaal beleidsvoorstel voor de federale regering. Het is de regering die uiteindelijk beslist wat er op lange termijn met dit afval moet gebeuren", legt Eeckhout uit. De beleidskeuze die binnenkort voorligt, vormt volgens Eeckhout de eerste stap in de realisatie van een eindbestemming voor het afval. "We gaan ervan uit dat het hele proces vele tientallen jaren zal duren." (Belga)

Niras deed de plannen voor opslagplaatsen van nucleair afval in april uit de doeken naar aanleiding van de verplichte bevolkingsraadpleging. Die raadpleging loopt vandaag/zaterdag om middernacht af. Het Waals Gewest heeft een negatief advies gegeven over de opslagplannen voor kernafval van het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval Niras. Volgens Wallonië zijn er "aanzienlijke tekortkomingen" in het door Niras opgestelde dossier. Ook het Brussels Gewest heeft de plannen van Niras al verworpen. Eerder kantten ook Luxemburg en Rijnland-Palts zich tegen de opslagplannen van het Niras. Niras heeft naar eigen zeggen meer dan 11.000 Belgische reacties online ontvangen, naast de brieven. "De raadpleging omvatte naast de publieksraadpleging ook de raadpleging van officiële instanties zoals de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, het Adviescomité SEA, de Gewesten en het FANC. Alle opmerkingen en adviezen worden de komende maanden verwerkt in een finaal beleidsvoorstel voor de federale regering. Het is de regering die uiteindelijk beslist wat er op lange termijn met dit afval moet gebeuren", legt Eeckhout uit. De beleidskeuze die binnenkort voorligt, vormt volgens Eeckhout de eerste stap in de realisatie van een eindbestemming voor het afval. "We gaan ervan uit dat het hele proces vele tientallen jaren zal duren." (Belga)