In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijke Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in voege treden. Het Grondwettelijk Hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen. Het kan beslissen om het decreet volledig of deels te vernietigen. Ondertussen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog geen formeel verzoekschrift kunnen indienen bij het Grondwettelijk Hof. Dat kan pas wanneer de nieuwe eindtermen zijn opgenomen in het Belgisch Staatsblad. Dat zal nog even duren aangezien de tekst nog vertaald moet worden naar het Frans. De onderwijskoepel kreeg het bericht dat het nog drie maanden zal duren voor de vertaling er zal zijn. Dat betekent dat de koepel pas aan het eind van het schooljaar naar het Grondwettelijk Hof kan stappen. De uitspraak over een mogelijke schorsing kan enkele weken tot twee maanden duren. In het slechtste geval is er pas in september een uitspraak, terwijl de nieuwe eindtermen op 1 september al in voege treden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stuurde al een ingebrekestelling naar de Vlaamse overheid met de oproep om de tekst zo snel mogelijk in het Staatsblad te publiceren en om een concrete datum voor de publicatie te eisen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts benadrukt in een reactie dat de reglementaire procedure gevolgd wordt voor de vertaling. "Ik beïnvloed het vertaalproces op geen enkele wijze, tenzij dan met het pleidooi om zo snel mogelijk te gaan", zegt hij. "Ik begrijp dat er bezorgdheid is over eventuele rechtsonzekerheid, maar laat ons de zaken niet omdraaien: die rechtsonzekerheid komt alleen voort uit de procedure die nu gevoerd wordt tegen de beslissing van het Vlaams parlement. Het zou inderdaad beter zijn voor het onderwijs als die procedure niet gevoerd zou worden en als iedereen de beslissingen van de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers zou respecteren." (Belga)

In februari besliste Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijke Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in voege treden. Het Grondwettelijk Hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen. Het kan beslissen om het decreet volledig of deels te vernietigen. Ondertussen heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen nog geen formeel verzoekschrift kunnen indienen bij het Grondwettelijk Hof. Dat kan pas wanneer de nieuwe eindtermen zijn opgenomen in het Belgisch Staatsblad. Dat zal nog even duren aangezien de tekst nog vertaald moet worden naar het Frans. De onderwijskoepel kreeg het bericht dat het nog drie maanden zal duren voor de vertaling er zal zijn. Dat betekent dat de koepel pas aan het eind van het schooljaar naar het Grondwettelijk Hof kan stappen. De uitspraak over een mogelijke schorsing kan enkele weken tot twee maanden duren. In het slechtste geval is er pas in september een uitspraak, terwijl de nieuwe eindtermen op 1 september al in voege treden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stuurde al een ingebrekestelling naar de Vlaamse overheid met de oproep om de tekst zo snel mogelijk in het Staatsblad te publiceren en om een concrete datum voor de publicatie te eisen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts benadrukt in een reactie dat de reglementaire procedure gevolgd wordt voor de vertaling. "Ik beïnvloed het vertaalproces op geen enkele wijze, tenzij dan met het pleidooi om zo snel mogelijk te gaan", zegt hij. "Ik begrijp dat er bezorgdheid is over eventuele rechtsonzekerheid, maar laat ons de zaken niet omdraaien: die rechtsonzekerheid komt alleen voort uit de procedure die nu gevoerd wordt tegen de beslissing van het Vlaams parlement. Het zou inderdaad beter zijn voor het onderwijs als die procedure niet gevoerd zou worden en als iedereen de beslissingen van de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers zou respecteren." (Belga)