"De klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert en psychiater Karel Ringoet hebben tijdens het proces ruim de gelegenheid gekregen om hun standpunt over de toerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder en hun kritiek op het verslag van het college van gerechtspsychiaters uiteen te zetten". Dat zegt persrechter Martin Minnaert in een reactie op de uithalen in de media van de psychiatrische deskundigen van de verdediging, die ongelijk kregen van de jury van de Gentse hof van assisen. Karel Ringoet, een van de psychiaters die door de verdediging van Kim De Gelder werd aangesteld, beschuldigde recent de voorzitter van het Gentse hof van assisen van partijdigheid. "Het hof was bevooroordeeld", zei de psychiater in een interview met Knack. "Kim mocht niet ziek zijn, maar moest hangen." Eerder hadden de klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert uitgehaald naar het college van gerechtspsychiaters.

Persrechter Martin Minnaert reageert voor het eerst op de uitlatingen. "In een uitgebreid gemotiveerd arrest, waarin ook rekening werd gehouden met het verslag van de klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert, werd onder meer gesteld dat 'niet met voldoende zekerheid eenduidig kan gesteld worden dat Kim De Gelder op het tijdstip van de feiten verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden'. (..) In ons Belgisch rechtssysteem kan de jury enkel de keuze maken tussen toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar zonder enige mogelijke nuance", zegt Minnaert.

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. "Tegen deze beslissing van de rechtsprekende jury werd door geen enkele van de partijen cassatieberoep aangetekend zodat de beslissing dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was op het ogenblik van de feiten en vandaag definitief is geworden. In onze democratische rechtsstaat dient eenieder zich bij dit definitief oordeel neer te leggen", besluit de persrechter. (Belga/INM)

"De klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert en psychiater Karel Ringoet hebben tijdens het proces ruim de gelegenheid gekregen om hun standpunt over de toerekeningsvatbaarheid van Kim De Gelder en hun kritiek op het verslag van het college van gerechtspsychiaters uiteen te zetten". Dat zegt persrechter Martin Minnaert in een reactie op de uithalen in de media van de psychiatrische deskundigen van de verdediging, die ongelijk kregen van de jury van de Gentse hof van assisen. Karel Ringoet, een van de psychiaters die door de verdediging van Kim De Gelder werd aangesteld, beschuldigde recent de voorzitter van het Gentse hof van assisen van partijdigheid. "Het hof was bevooroordeeld", zei de psychiater in een interview met Knack. "Kim mocht niet ziek zijn, maar moest hangen." Eerder hadden de klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert uitgehaald naar het college van gerechtspsychiaters. Persrechter Martin Minnaert reageert voor het eerst op de uitlatingen. "In een uitgebreid gemotiveerd arrest, waarin ook rekening werd gehouden met het verslag van de klinisch psychologen Nathalie Laceur en Geert Hoornaert, werd onder meer gesteld dat 'niet met voldoende zekerheid eenduidig kan gesteld worden dat Kim De Gelder op het tijdstip van de feiten verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis die hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden'. (..) In ons Belgisch rechtssysteem kan de jury enkel de keuze maken tussen toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar zonder enige mogelijke nuance", zegt Minnaert. Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. "Tegen deze beslissing van de rechtsprekende jury werd door geen enkele van de partijen cassatieberoep aangetekend zodat de beslissing dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was op het ogenblik van de feiten en vandaag definitief is geworden. In onze democratische rechtsstaat dient eenieder zich bij dit definitief oordeel neer te leggen", besluit de persrechter. (Belga/INM)