Homans noemde haar niet bij naam en ze richtte de boodschap uitdrukkelijk aan alle parlementsleden, maar de goede verstaander denkt wellicht automatisch aan Sihame El Kaouakibi, het parlementslid dat al sinds oktober 2020 niet meer aan de vergaderingen in het Vlaamse halfrond deelneemt maar wel haar loon behoudt. De discussie over het statuut van parlementsleden en dan specifiek over de omgang met langdurig afwezige parlementsleden loopt volop. Na zowat 1,5 jaar vergaderen in afgeslankte samenstelling, kon het aantal aanwezigen in het Vlaams Parlement vandaag opnieuw opgetrokken worden van 39 naar 70 parlementsleden. Ook de spreekgestoeltes mogen opnieuw gebruikt worden. Als de coronasituatie onder controle blijft, wil het Vlaams Parlement op 8 december een academische zitting houden om het jubileumjaar van het Vlaams Parlement af te sluiten. Eigenlijk moesten 2020 en 2021 feestjaren worden voor het Vlaams Parlement. Zo was er op 21 mei 2020 het 25-jarige jubileum, want precies 25 jaar voordien vonden op die dag de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. Dit jaar zou het Vlaamse halfrond dan een tweede grote verjaardag vieren, want in 1971, precies 50 jaar geleden, was er de eerste bijeenkomst van de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. Maar door de coronacrisis bleven de confetti, de slingers en de feesthoedjes in de kast. Het Vlaams Parlement lanceert vandaag ook een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. "We hopen dat de nieuwe huisstijl bijdraagt tot een nog betere bekendheid en herkenbaarheid van het Vlaams Parlement bij de burger", aldus Homans. Bedoeling is dat het Vlaams Parlement nog meer gaat communiceren over wat er in het Vlaamse halfrond gebeurt. Verder zal het wekelijkse vragenuurtje voortaan ook ondertiteld worden. (Belga)

Homans noemde haar niet bij naam en ze richtte de boodschap uitdrukkelijk aan alle parlementsleden, maar de goede verstaander denkt wellicht automatisch aan Sihame El Kaouakibi, het parlementslid dat al sinds oktober 2020 niet meer aan de vergaderingen in het Vlaamse halfrond deelneemt maar wel haar loon behoudt. De discussie over het statuut van parlementsleden en dan specifiek over de omgang met langdurig afwezige parlementsleden loopt volop. Na zowat 1,5 jaar vergaderen in afgeslankte samenstelling, kon het aantal aanwezigen in het Vlaams Parlement vandaag opnieuw opgetrokken worden van 39 naar 70 parlementsleden. Ook de spreekgestoeltes mogen opnieuw gebruikt worden. Als de coronasituatie onder controle blijft, wil het Vlaams Parlement op 8 december een academische zitting houden om het jubileumjaar van het Vlaams Parlement af te sluiten. Eigenlijk moesten 2020 en 2021 feestjaren worden voor het Vlaams Parlement. Zo was er op 21 mei 2020 het 25-jarige jubileum, want precies 25 jaar voordien vonden op die dag de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. Dit jaar zou het Vlaamse halfrond dan een tweede grote verjaardag vieren, want in 1971, precies 50 jaar geleden, was er de eerste bijeenkomst van de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. Maar door de coronacrisis bleven de confetti, de slingers en de feesthoedjes in de kast. Het Vlaams Parlement lanceert vandaag ook een nieuwe website en een nieuwe huisstijl. "We hopen dat de nieuwe huisstijl bijdraagt tot een nog betere bekendheid en herkenbaarheid van het Vlaams Parlement bij de burger", aldus Homans. Bedoeling is dat het Vlaams Parlement nog meer gaat communiceren over wat er in het Vlaamse halfrond gebeurt. Verder zal het wekelijkse vragenuurtje voortaan ook ondertiteld worden. (Belga)