De gemiddelde doorlooptijd van de procedure in eerste aanleg bij de Raad is tussen de 2,6 en de 4,3 maanden. De beroepsprocedure gaat echter veel trager en verlengt de doorlooptijd tot gemiddeld ongeveer 18 maanden. Demir wil binnen de maand met een decreet komen dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van 6 naar 3 maanden. Daarnaast wordt de rechter bevoegd gemaakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers en wordt een relativiteitseis ingevoerd. Dat betekent dat een beroepsindiener geen argumenten mag inroepen die hij in een eerdere procedure niet inriep. Het aantal rechters stijgt van negen tot dertien, om de wachttijd in te perken. Tegen 2022 wordt de werking van de raad gedigitaliseerd, waarvoor 1,6 miljoen euro wordt voorzien. Daarnaast wil Demir ook de milieueffectenrapportage (MER) hervormen. Het moet een "slank en zinvol instrument" worden "dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast". Bij de omgevingsvergunningen wordt het aantal administratieve beroepen beperkt. (Belga)

De gemiddelde doorlooptijd van de procedure in eerste aanleg bij de Raad is tussen de 2,6 en de 4,3 maanden. De beroepsprocedure gaat echter veel trager en verlengt de doorlooptijd tot gemiddeld ongeveer 18 maanden. Demir wil binnen de maand met een decreet komen dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van 6 naar 3 maanden. Daarnaast wordt de rechter bevoegd gemaakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers en wordt een relativiteitseis ingevoerd. Dat betekent dat een beroepsindiener geen argumenten mag inroepen die hij in een eerdere procedure niet inriep. Het aantal rechters stijgt van negen tot dertien, om de wachttijd in te perken. Tegen 2022 wordt de werking van de raad gedigitaliseerd, waarvoor 1,6 miljoen euro wordt voorzien. Daarnaast wil Demir ook de milieueffectenrapportage (MER) hervormen. Het moet een "slank en zinvol instrument" worden "dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast". Bij de omgevingsvergunningen wordt het aantal administratieve beroepen beperkt. (Belga)