Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wil het beroep van de psychotherapeut wettelijk erkennen en een terugbetaling voor de behandeling inschrijven. De Belgische Federatie van Psychologen waarschuwt echter voor het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut: "De psychotherapeut is geen afzonderlijk beroep, maar een specifieke beroepstitel."

'Zorg voor kwalitatief alternatief' Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de federatie, juicht het idee van minister Onkelinx om behandelingen terug te betalen toe. Hij waarschuwt echter voor haar plannen om het beroep van psychotherapeuten zomaar te erkennen. "Dan kan bij wijze van spreken een godsdienstleraar na een opleiding aan een of ander instituut zichzelf uitgeven voor therapeut", zegt Lowet. "Het is goed dat Onkelinx een alternatief wil bieden voor farmaceutica. Maar dat alternatief moet dan wel kwalitatief zijn."

Wettelijk regelen
Het is voor Lowet niet duidelijk wat Onkelinx precies van plan is. Wil ze een behandeling bij een psycholoog 'terugbetaalbaar' maken of enkel die bij een psychotherapeut? De eerste mogelijkheid vindt Lowet een goed idee, maar dan moet het beroep van de psycholoog wel eerst wettelijk geregeld worden. "Zonder die wettelijke regeling kan een behandeling niet terugbetaald worden", zegt Lowet. Een voorstel daartoe ligt al bijna dertig jaar op tafel bij de federale overheid.

Kwakzalvers vs gespecialiseerde psychologen
Momenteel is er een heel leger psychotherapeuten dat niet de juiste opleiding gevolgd heeft. "Een echte psychotherapeut is eigenlijk een psycholoog die minstens drie jaar bijgestudeerd heeft", legt Lowet uit. De wettelijk beschermde titel 'psycholoog' krijgt iemand pas na een universitaire opleiding van vijf jaar. Een psychotherapeut is met andere woorden een gespecialiseerde psycholoog.

In de realiteit is het wel even anders. Om het even wie kan zich uitgeven voor psychotherapeut, een titel die niet beschermd is. De erkenning van het beroep, zonder speciale vereisten, zou ertoe leiden dat mensen met een zware depressie behandeld worden door bijvoorbeeld een licentiaat kunstgeschiedenis, zonder vooropleiding psychologie. "Een hartchirurg heeft toch ook een basisopleiding geneeskunde genoten voor hij zich specialiseerde in cardiologie?" maakt Lowet de vergelijking.

Het wetsvoorstel van de PS zou de deur wijd open zetten voor misbruiken, zegt Lowet.

PS blokkeert

De Vlaamse partijen en geneeskundigen hebben al langer een consensus bereikt over de erkenning van psychologen. Het is echter de PS die de zaken altijd geblokkeerd heeft. Waarom dat zo is, daar heeft Lowet het raden naar. "Misschien is het een communautaire kwestie", zegt hij voorzichtig. "Maar de druk vanuit de zogeheten 'psychotherapeuten' is aanzienlijk." Een duidelijke omschrijving van de psychotherapie zou immers betekenen dat 'kwakzalvers' uit de boot vallen.

Telkens de Belgische Federatie van Psychologen bijkomende informatie vraagt, blijven de bevoegde instanties haar het antwoord schuldig.

Erkenning is nodig
De Belgische Federatie van Psychologen vraagt dat een recent wetsvoorstel van Nathalie Muylle (CD&V), dat het beroep van de klinisch psycholoog wettelijk regelt, goedgekeurd wordt. Daarna komen de behandelingen eindelijk in aanmerking voor terugbetaling. "Nu vinden veel mensen nog niet de weg naar psychologen, omdat de behandelingen te duur zijn", aldus Lowet.

Een psychologische behandeling en psychotherapie kunnen een volwaardig alternatief zijn voor bijvoorbeeld antidepressiva. Interessant in een land waar een op tien inwoners pillen slikt. (GM)

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) wil het beroep van de psychotherapeut wettelijk erkennen en een terugbetaling voor de behandeling inschrijven. De Belgische Federatie van Psychologen waarschuwt echter voor het verschil tussen een psycholoog en een psychotherapeut: "De psychotherapeut is geen afzonderlijk beroep, maar een specifieke beroepstitel." 'Zorg voor kwalitatief alternatief' Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie van de federatie, juicht het idee van minister Onkelinx om behandelingen terug te betalen toe. Hij waarschuwt echter voor haar plannen om het beroep van psychotherapeuten zomaar te erkennen. "Dan kan bij wijze van spreken een godsdienstleraar na een opleiding aan een of ander instituut zichzelf uitgeven voor therapeut", zegt Lowet. "Het is goed dat Onkelinx een alternatief wil bieden voor farmaceutica. Maar dat alternatief moet dan wel kwalitatief zijn." Wettelijk regelen Het is voor Lowet niet duidelijk wat Onkelinx precies van plan is. Wil ze een behandeling bij een psycholoog 'terugbetaalbaar' maken of enkel die bij een psychotherapeut? De eerste mogelijkheid vindt Lowet een goed idee, maar dan moet het beroep van de psycholoog wel eerst wettelijk geregeld worden. "Zonder die wettelijke regeling kan een behandeling niet terugbetaald worden", zegt Lowet. Een voorstel daartoe ligt al bijna dertig jaar op tafel bij de federale overheid. Kwakzalvers vs gespecialiseerde psychologen Momenteel is er een heel leger psychotherapeuten dat niet de juiste opleiding gevolgd heeft. "Een echte psychotherapeut is eigenlijk een psycholoog die minstens drie jaar bijgestudeerd heeft", legt Lowet uit. De wettelijk beschermde titel 'psycholoog' krijgt iemand pas na een universitaire opleiding van vijf jaar. Een psychotherapeut is met andere woorden een gespecialiseerde psycholoog. In de realiteit is het wel even anders. Om het even wie kan zich uitgeven voor psychotherapeut, een titel die niet beschermd is. De erkenning van het beroep, zonder speciale vereisten, zou ertoe leiden dat mensen met een zware depressie behandeld worden door bijvoorbeeld een licentiaat kunstgeschiedenis, zonder vooropleiding psychologie. "Een hartchirurg heeft toch ook een basisopleiding geneeskunde genoten voor hij zich specialiseerde in cardiologie?" maakt Lowet de vergelijking. Het wetsvoorstel van de PS zou de deur wijd open zetten voor misbruiken, zegt Lowet. PS blokkeert De Vlaamse partijen en geneeskundigen hebben al langer een consensus bereikt over de erkenning van psychologen. Het is echter de PS die de zaken altijd geblokkeerd heeft. Waarom dat zo is, daar heeft Lowet het raden naar. "Misschien is het een communautaire kwestie", zegt hij voorzichtig. "Maar de druk vanuit de zogeheten 'psychotherapeuten' is aanzienlijk." Een duidelijke omschrijving van de psychotherapie zou immers betekenen dat 'kwakzalvers' uit de boot vallen. Telkens de Belgische Federatie van Psychologen bijkomende informatie vraagt, blijven de bevoegde instanties haar het antwoord schuldig. Erkenning is nodig De Belgische Federatie van Psychologen vraagt dat een recent wetsvoorstel van Nathalie Muylle (CD&V), dat het beroep van de klinisch psycholoog wettelijk regelt, goedgekeurd wordt. Daarna komen de behandelingen eindelijk in aanmerking voor terugbetaling. "Nu vinden veel mensen nog niet de weg naar psychologen, omdat de behandelingen te duur zijn", aldus Lowet. Een psychologische behandeling en psychotherapie kunnen een volwaardig alternatief zijn voor bijvoorbeeld antidepressiva. Interessant in een land waar een op tien inwoners pillen slikt. (GM)