De rechtbank van eerste aanleg van Namen besliste eerder in kort geding dat het verplicht gebruik van de coronapas in Wallonië strijdig is met onder meer de principes van legaliteit en proportionaliteit en het recht op privacy. Er werd het Waalse gewest een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. De uitspraak was het gevolg van een procedure die was opgestart door de vzw Notre bon Droit, die al een tijdje een strijd voert tegen het CST. Het Waalse gewest ging vervolgens in beroep tegen de beslissing. (Belga)

De rechtbank van eerste aanleg van Namen besliste eerder in kort geding dat het verplicht gebruik van de coronapas in Wallonië strijdig is met onder meer de principes van legaliteit en proportionaliteit en het recht op privacy. Er werd het Waalse gewest een dwangsom van 5.000 euro opgelegd. De uitspraak was het gevolg van een procedure die was opgestart door de vzw Notre bon Droit, die al een tijdje een strijd voert tegen het CST. Het Waalse gewest ging vervolgens in beroep tegen de beslissing. (Belga)