In 2014 nam de Kamer een wet aan waarin aan het Planbureau, een instelling van de federale overheid, werd gevraagd om de partijbeloftes voor de federale en de regionale verkiezingen van 2019 door te rekenen. Maar bij hoorzittingen in het parlement bleek de voorbije jaren dat het Planbureau die opdracht te ruim vond en daardoor onuitvoerbaar. Daarom stelt het Planbureau al een tijdje voor het terrein te beperken tot de partijen die nu in het federale parlement zijn vertegenwoordigd. Daarnaast stelde het voor alleen een sociaaleconomische berekening te maken die vooral zou kijken naar de effecten op de koopkracht, het overheidsbudget en de economische groei. Federaal vicepremier en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), die bevoegd is voor het Planbureau, zegt nu dat hij op die vragen wil ingaan. "Het Planbureau heeft een voorstel gedaan om de doorrekening haalbaar en betaalbaar te maken. Dat wil ik uitvoeren." Peeters onderzoekt ook of hij de instelling extra geld kan geven. (Belga)

In 2014 nam de Kamer een wet aan waarin aan het Planbureau, een instelling van de federale overheid, werd gevraagd om de partijbeloftes voor de federale en de regionale verkiezingen van 2019 door te rekenen. Maar bij hoorzittingen in het parlement bleek de voorbije jaren dat het Planbureau die opdracht te ruim vond en daardoor onuitvoerbaar. Daarom stelt het Planbureau al een tijdje voor het terrein te beperken tot de partijen die nu in het federale parlement zijn vertegenwoordigd. Daarnaast stelde het voor alleen een sociaaleconomische berekening te maken die vooral zou kijken naar de effecten op de koopkracht, het overheidsbudget en de economische groei. Federaal vicepremier en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), die bevoegd is voor het Planbureau, zegt nu dat hij op die vragen wil ingaan. "Het Planbureau heeft een voorstel gedaan om de doorrekening haalbaar en betaalbaar te maken. Dat wil ik uitvoeren." Peeters onderzoekt ook of hij de instelling extra geld kan geven. (Belga)