Zoals bekend zet de federale regering in op de vergroening van het wagenpark. De ambitie houdt in dat vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. Verhaert wees de minister daarom op de nood aan laadinfrastructuur en op de moeilijkheid die bestuurders van elektrische wagens kunnen ondervinden om een parkeerplaats met een laadpaal te vinden. Een probleem daarbij is volgens Verhaert dat volgens de huidige wegcode, parkeerplaatsen aan een laadpaal enkel kunnen worden ingenomen door elektrische of hybride voertuigen. "De parkeertijd is evenwel niet beperkt tot de tijd van het opladen. Parkeerplaatsen aan laadpalen kunnen met andere woorden worden ingenomen door elektrische voertuigen die geparkeerd staan, zonder gebruik te maken van de laadpaal. Dit staat een efficiënt gebruik van de laadinfrastructuur in de weg." Minister Gilkinet bevestigde dat er een ontwerp-KB in de maak is dat de definitie van "geparkeerd voertuig" aanvult met elektrische voertuigen waarvan de batterij wordt aangevuld. Met andere woorden: er komt dus een beperking van de parkeertijd. Er komt ook een nieuw onderbord dat een parkeerplaats voorbehoudt voor een elektrisch of hybride voertuig gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de batterij, en niet langer. Naast de mogelijkheid om de plaatsen in de tijd te beperken, biedt het nieuwe orderbord de wegbeheerders de mogelijkheid voor meer rotatie te zorgen op plaatsen waar laadinfrastructuur aanwezig is, aldus de minister. (Belga)

Zoals bekend zet de federale regering in op de vergroening van het wagenpark. De ambitie houdt in dat vanaf 2026 enkel nog elektrische bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. Verhaert wees de minister daarom op de nood aan laadinfrastructuur en op de moeilijkheid die bestuurders van elektrische wagens kunnen ondervinden om een parkeerplaats met een laadpaal te vinden. Een probleem daarbij is volgens Verhaert dat volgens de huidige wegcode, parkeerplaatsen aan een laadpaal enkel kunnen worden ingenomen door elektrische of hybride voertuigen. "De parkeertijd is evenwel niet beperkt tot de tijd van het opladen. Parkeerplaatsen aan laadpalen kunnen met andere woorden worden ingenomen door elektrische voertuigen die geparkeerd staan, zonder gebruik te maken van de laadpaal. Dit staat een efficiënt gebruik van de laadinfrastructuur in de weg." Minister Gilkinet bevestigde dat er een ontwerp-KB in de maak is dat de definitie van "geparkeerd voertuig" aanvult met elektrische voertuigen waarvan de batterij wordt aangevuld. Met andere woorden: er komt dus een beperking van de parkeertijd. Er komt ook een nieuw onderbord dat een parkeerplaats voorbehoudt voor een elektrisch of hybride voertuig gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van de batterij, en niet langer. Naast de mogelijkheid om de plaatsen in de tijd te beperken, biedt het nieuwe orderbord de wegbeheerders de mogelijkheid voor meer rotatie te zorgen op plaatsen waar laadinfrastructuur aanwezig is, aldus de minister. (Belga)