'Intercommunale #TMVW wil 256 bestuurders!. Het decreet zou dit opleggen. Klopt niet: geen minimum, laat staan elke gemeente een bestuurder', tweet Bourgeois.

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt dat TMVW zijn 'huiswerk moet overdoen'.

Afsplitsing

Vrijdag ligt op de Algemene Vergadering van TMVW een statutenwijziging voor waarin de divisie diensten, zoals het beheer van gebouwen of personeelsadvies, wordt afgesplitst in een nieuwe intercommunale, TMVS. De waterbevoorrading blijft bij TMVW. Beide intercommunales krijgen een uitgebreide raad van bestuur. De intercommunale heeft vandaag een raad van bestuur van 36 leden. Na de afsplitsing krijgt TMVW 114 bestuurders en het nieuwe TMVS liefst 142 bestuurders. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans noemt die geplande uitbreiding een 'fout signaal' en 'complete waanzin' en riep de gemeenten maandag op de nieuwe statuten niet goed te keuren. Tegelijk heeft ze aan TMVW gevraagd de geplande Algemene Vergadering van vrijdag uit te stellen - TMVW buigt zich vandaag over die oproep - en nieuwe statuten op te maken die in de lijn liggen van de nieuwe Vlaamse plannen (o.a. het plafond van 15 leden in de raad van bestuur).

Volgens Martine De Regge, voorzitter van de raad van bestuur van TMVW, is de ruime raad van bestuur een gevolg van het Vlaamse decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Dat zou opleggen dat elke vennoot moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Ook bestuurder Etienne Schouppe verwees daarnaar in 'De Ochtend'. Hij vindt dat de intercommunale moet kunnen werken in 'rechtszekerheid' en hekelt de 'politieke spielerei' in het dossier.

Vóór Bourgeois had Homans die interpretatie vanuit TMVW al weerlegd. Volgens haar bevat het Vlaamse decreet geen enkele verplichting om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te duiden. 'Er is niets dat TMVW tegenhoudt om vandaag al statuten op te maken waarin men werkt met een kleine, slagkrachtige, raad van bestuur'.

Update: TMVW gaat in op vraag

Intussen laat TMVW dat het ingaat op de vraag van Bourgeois en Homans en een agendapunt over de tijdelijke uitbreiding van zowel haar eigen raad van bestuur als die van haar toekomstige afgesplitste intercommunale TMVS schrapt. De Algemene Vergadering gaat dus wel nog door vrijdag, maar het gedeelte over de statutenwijzing wordt van de agenda gehaald.

In een mededeling zegt de intercommunale dat de procedure om aan de regelgeving te voldoen, een jaar geleden werd opgestart. 'Tegelijk evolueerden echter de inzichten inzake organen, mandaten en vergoedingen', zegt TMVW. 'De voorbije weken kan in dat verband van eens stroomversnelling gesproken worden. Dit laat Farys/TMVW toe te bsluiten dat er voldoende draagvlak is om de lopende procedure tijdelijk te bevriezen, teneinde ook de recentste inzichten onmiddellijk in de nieuwste statuten te verwerken.'

Dinsdagnamiddag wordt meer toelichting verwacht op welke manier ze de 'twee stappen in één beweging' zal invullen. De intercommunale zegt aanpassing 'binnen de kortste termijn' succesvol te willen afronden.

'Intercommunale #TMVW wil 256 bestuurders!. Het decreet zou dit opleggen. Klopt niet: geen minimum, laat staan elke gemeente een bestuurder', tweet Bourgeois.Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt dat TMVW zijn 'huiswerk moet overdoen'.Vrijdag ligt op de Algemene Vergadering van TMVW een statutenwijziging voor waarin de divisie diensten, zoals het beheer van gebouwen of personeelsadvies, wordt afgesplitst in een nieuwe intercommunale, TMVS. De waterbevoorrading blijft bij TMVW. Beide intercommunales krijgen een uitgebreide raad van bestuur. De intercommunale heeft vandaag een raad van bestuur van 36 leden. Na de afsplitsing krijgt TMVW 114 bestuurders en het nieuwe TMVS liefst 142 bestuurders. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans noemt die geplande uitbreiding een 'fout signaal' en 'complete waanzin' en riep de gemeenten maandag op de nieuwe statuten niet goed te keuren. Tegelijk heeft ze aan TMVW gevraagd de geplande Algemene Vergadering van vrijdag uit te stellen - TMVW buigt zich vandaag over die oproep - en nieuwe statuten op te maken die in de lijn liggen van de nieuwe Vlaamse plannen (o.a. het plafond van 15 leden in de raad van bestuur). Volgens Martine De Regge, voorzitter van de raad van bestuur van TMVW, is de ruime raad van bestuur een gevolg van het Vlaamse decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Dat zou opleggen dat elke vennoot moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Ook bestuurder Etienne Schouppe verwees daarnaar in 'De Ochtend'. Hij vindt dat de intercommunale moet kunnen werken in 'rechtszekerheid' en hekelt de 'politieke spielerei' in het dossier. Vóór Bourgeois had Homans die interpretatie vanuit TMVW al weerlegd. Volgens haar bevat het Vlaamse decreet geen enkele verplichting om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te duiden. 'Er is niets dat TMVW tegenhoudt om vandaag al statuten op te maken waarin men werkt met een kleine, slagkrachtige, raad van bestuur'.