Schoolverlaters die een jaar nadat ze de school hebben verlaten nog geen werk hebben gevonden, hebben recht op een beperkte uitkering. Door een hervorming van de regering-Di Rupo wordt die zogenaamde inschakelings- of wachtuitkering na drie jaar stopgezet terwijl ze voordien niet beperkt was in de tijd. De regering-Michel voerde nog een verdere verstrenging door. De uitkering wordt slechts tot de leeftijd van 25 jaar toegekend en wie nog geen 21 jaar is, moet een diploma kunnen voorleggen om er aanspraak op te maken. Uit een studie, die de Nationale Bank heeft besteld, blijkt dat de maatregelen van de regering-Michel nauwelijks een impact hebben op de tewerkstelling. "We weten dat sommige werkzoekenden in meerdere of mindere mate een prikkel krijgen doordat ze geen uitkering krijgen", zegt onderzoeker Bart Cockx (UGent). "Doordat het een jaar of langer duurt vooraleer schoolverlaters recht hebben op de inschakelingsuitkering hebben degenen die gevoelig zijn aan die prikkel evenwel al werk gevonden." Voor de werklozen die in mindere mate of niet gevoelig zijn aan de financiële prikkel heeft het niet geven of het stopzetten van de uitkering weinig effect. "Die mensen zijn allicht beter geholpen met een intensere begeleiding, persoonlijk contact en een doordachte activering", zegt Cockx. (Belga)

Schoolverlaters die een jaar nadat ze de school hebben verlaten nog geen werk hebben gevonden, hebben recht op een beperkte uitkering. Door een hervorming van de regering-Di Rupo wordt die zogenaamde inschakelings- of wachtuitkering na drie jaar stopgezet terwijl ze voordien niet beperkt was in de tijd. De regering-Michel voerde nog een verdere verstrenging door. De uitkering wordt slechts tot de leeftijd van 25 jaar toegekend en wie nog geen 21 jaar is, moet een diploma kunnen voorleggen om er aanspraak op te maken. Uit een studie, die de Nationale Bank heeft besteld, blijkt dat de maatregelen van de regering-Michel nauwelijks een impact hebben op de tewerkstelling. "We weten dat sommige werkzoekenden in meerdere of mindere mate een prikkel krijgen doordat ze geen uitkering krijgen", zegt onderzoeker Bart Cockx (UGent). "Doordat het een jaar of langer duurt vooraleer schoolverlaters recht hebben op de inschakelingsuitkering hebben degenen die gevoelig zijn aan die prikkel evenwel al werk gevonden." Voor de werklozen die in mindere mate of niet gevoelig zijn aan de financiële prikkel heeft het niet geven of het stopzetten van de uitkering weinig effect. "Die mensen zijn allicht beter geholpen met een intensere begeleiding, persoonlijk contact en een doordachte activering", zegt Cockx. (Belga)