"We geven geen commentaar. De procedure die gedragen wordt door talent.brussels is lopende. De regering buigt zich er morgen over. Mevrouw Amboldi is momenteel dus nog niet aangesteld als algemeen directeur", klinkt het bij het kabinet van Clerfayt. BX1 melde gisteren dat Cristina Amboldi in haar functie als adjunct-kabinetschef van minister Clerfayt toegang had tot de eerste vacaturedocumenten en deze zelfs zou aangepast hebben. Dat roept vragen op nu zij in pole positie ligt voor de job als Actiris-directeur. Het kan ook gevolgen hebben voor haar aanstelling, mocht iemand een beroep indien bij de Raad van State. Oppositiepartij N-VA vroeg vandaag in de commissie Werk een spoeddebat, maar dat werd geweigerd. Brussels parlementslid Gilles Vertstraeten vraagt de benoeming op te schorten wegens mogelijke fraude met voorkennis. "Het laatste wat we bij Actiris nodig hebben, is een perceptie van partijdigheid en slecht bestuur. Zeker nu in het midden van de economische relance waarbij het als werkgelegenheidsinstelling een cruciale rol speelt", vindt Verstraeten. "Ik roep de regering dan ook op om de aanstelling van mevrouw Amboldi op te schorten, de zaak in detail te onderzoeken en volledige transparantie over de aanwervingsprocedure te geven", besluit de N-VA'er. (Belga)

"We geven geen commentaar. De procedure die gedragen wordt door talent.brussels is lopende. De regering buigt zich er morgen over. Mevrouw Amboldi is momenteel dus nog niet aangesteld als algemeen directeur", klinkt het bij het kabinet van Clerfayt. BX1 melde gisteren dat Cristina Amboldi in haar functie als adjunct-kabinetschef van minister Clerfayt toegang had tot de eerste vacaturedocumenten en deze zelfs zou aangepast hebben. Dat roept vragen op nu zij in pole positie ligt voor de job als Actiris-directeur. Het kan ook gevolgen hebben voor haar aanstelling, mocht iemand een beroep indien bij de Raad van State. Oppositiepartij N-VA vroeg vandaag in de commissie Werk een spoeddebat, maar dat werd geweigerd. Brussels parlementslid Gilles Vertstraeten vraagt de benoeming op te schorten wegens mogelijke fraude met voorkennis. "Het laatste wat we bij Actiris nodig hebben, is een perceptie van partijdigheid en slecht bestuur. Zeker nu in het midden van de economische relance waarbij het als werkgelegenheidsinstelling een cruciale rol speelt", vindt Verstraeten. "Ik roep de regering dan ook op om de aanstelling van mevrouw Amboldi op te schorten, de zaak in detail te onderzoeken en volledige transparantie over de aanwervingsprocedure te geven", besluit de N-VA'er. (Belga)