Cédric Frère is de kleinzoon van de steenrijke topindustrieel Albert Frère. Deze week raakte bekend dat de regering besliste Cédric te benoemen in de Regentenraad van de Nationale Bank. Hij volgt zijn vader Gérald Frère, die zelf twintig jaar geleden in de Regentenraad in de voetsporen van zijn vader Albert trad. Meyrem Almaci en Veerle Wouters waren niet mals voor die beslissing. "Dit is een terugkeer naar het Belgique à papa, waarin de Franstalige elite zijn kroost kan droppen op strategische plaatsen, al naargelang de goesting", sneerde de Groen-voorzitster richting de Vlaamsnationalisten. "Politiek gekonkel van een partij die een pure machtspartij is geworden". "We hebben een tweede politieke familie. De troonopvolging en de dotatie zijn voorzien", vulde Wouters aan. Ze merkte op dat naast de benoeming van Frère ook die van de penningmeester van N-VA en het hoofd van de N-VA-studiedienst binnen de Nationale Bank werden afgesproken. Volgens Wouters moet er een hervorming gebeuren binnen de instelling, waarbinnen te veel posten zouden bestaan. Minister Jambon (N-VA) wees erop dat de beslissing over Frère binnen de regering werd genomen. Daarbij herinnerde hij eraan dat de Regentenraad niet inhoudelijk bevoegd is voor het monetair beleid of het prudentieel toezicht op de financiële sector. Dat zijn de bevoegdheden van de gouverneur en het directiecomité. De aanduiding kwam tot stand nadat de Nationale Bank had aangegeven dat een aantal mandaten afliep. (Belga)

Cédric Frère is de kleinzoon van de steenrijke topindustrieel Albert Frère. Deze week raakte bekend dat de regering besliste Cédric te benoemen in de Regentenraad van de Nationale Bank. Hij volgt zijn vader Gérald Frère, die zelf twintig jaar geleden in de Regentenraad in de voetsporen van zijn vader Albert trad. Meyrem Almaci en Veerle Wouters waren niet mals voor die beslissing. "Dit is een terugkeer naar het Belgique à papa, waarin de Franstalige elite zijn kroost kan droppen op strategische plaatsen, al naargelang de goesting", sneerde de Groen-voorzitster richting de Vlaamsnationalisten. "Politiek gekonkel van een partij die een pure machtspartij is geworden". "We hebben een tweede politieke familie. De troonopvolging en de dotatie zijn voorzien", vulde Wouters aan. Ze merkte op dat naast de benoeming van Frère ook die van de penningmeester van N-VA en het hoofd van de N-VA-studiedienst binnen de Nationale Bank werden afgesproken. Volgens Wouters moet er een hervorming gebeuren binnen de instelling, waarbinnen te veel posten zouden bestaan. Minister Jambon (N-VA) wees erop dat de beslissing over Frère binnen de regering werd genomen. Daarbij herinnerde hij eraan dat de Regentenraad niet inhoudelijk bevoegd is voor het monetair beleid of het prudentieel toezicht op de financiële sector. Dat zijn de bevoegdheden van de gouverneur en het directiecomité. De aanduiding kwam tot stand nadat de Nationale Bank had aangegeven dat een aantal mandaten afliep. (Belga)