Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de drie landen een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot een betere samenwerking in de strijd tegen mensenhandel. Zo is het onder meer de bedoeling een aantal lacunes in de slachtofferbescherming weg te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bescherming van slachtoffers uit derde landen die zijn uitgebuit op een ander grondgebied dan dat van het land waar zij hulp en bijstand zoeken. "Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven de drie Benelux-landen een voorbeeld van hoe staten slachtoffers van mensenhandel kunnen ondersteunen", luidt het in een persbericht. Naast een betere slachtofferbescherming hebben de landen ook afspraken gemaakt voor een betere uitwisseling van goede praktijken. (Belga)

Op de Internationale Dag van de Mensenrechten hebben de drie landen een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot een betere samenwerking in de strijd tegen mensenhandel. Zo is het onder meer de bedoeling een aantal lacunes in de slachtofferbescherming weg te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bescherming van slachtoffers uit derde landen die zijn uitgebuit op een ander grondgebied dan dat van het land waar zij hulp en bijstand zoeken. "Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven de drie Benelux-landen een voorbeeld van hoe staten slachtoffers van mensenhandel kunnen ondersteunen", luidt het in een persbericht. Naast een betere slachtofferbescherming hebben de landen ook afspraken gemaakt voor een betere uitwisseling van goede praktijken. (Belga)