Enkele weken geleden verspreidde zich het nieuws dat Chris B., een voormalig rijkswachter uit Aalst, op zijn sterfbed zou hebben verklaard 'De Reus' te zijn van de Bende van Nijvel. "Er waren drie sessies onder de personeelsleden. Maar we kregen ook ongeruste vragen van ex-rijkswachters van de toenmalige brigade Aalst, die na de hervorming niet langer bij de politie van Aalst werkten. We hebben hen daarom allemaal gecontacteerd om maandagnamiddag samen te komen", zegt Katrien Ottevaere van de politie van Aalst. Het was niet de bedoeling om mensen te verhoren of bijkomende verklaringen te bekomen in het kader van het onderzoek, dat nog steeds loopt. "In de uitnodigingsbrief stond duidelijk dat het om een informeel moment ging, om emoties te delen." "Het was een interne aangelegenheid, geleid door de sociale diensten van de politie", besluit Ottevaere. "Dit zijn mensen die destijds geschoten hebben of beschoten zijn. Tweeëndertig jaar geleden bestond zo'n dienst nog niet." Het was de laatste informatiesessie die de politie van Aalst heeft ingepland, al blijven de diensten wel beschikbaar voor persoonlijke begeleiding bij ex-rijkswachters die dat nodig hebben. Indien er nieuwe evoluties zijn in het dossier van de Bende van Nijvel, wordt de situatie herbekeken. (Belga)

Enkele weken geleden verspreidde zich het nieuws dat Chris B., een voormalig rijkswachter uit Aalst, op zijn sterfbed zou hebben verklaard 'De Reus' te zijn van de Bende van Nijvel. "Er waren drie sessies onder de personeelsleden. Maar we kregen ook ongeruste vragen van ex-rijkswachters van de toenmalige brigade Aalst, die na de hervorming niet langer bij de politie van Aalst werkten. We hebben hen daarom allemaal gecontacteerd om maandagnamiddag samen te komen", zegt Katrien Ottevaere van de politie van Aalst. Het was niet de bedoeling om mensen te verhoren of bijkomende verklaringen te bekomen in het kader van het onderzoek, dat nog steeds loopt. "In de uitnodigingsbrief stond duidelijk dat het om een informeel moment ging, om emoties te delen." "Het was een interne aangelegenheid, geleid door de sociale diensten van de politie", besluit Ottevaere. "Dit zijn mensen die destijds geschoten hebben of beschoten zijn. Tweeëndertig jaar geleden bestond zo'n dienst nog niet." Het was de laatste informatiesessie die de politie van Aalst heeft ingepland, al blijven de diensten wel beschikbaar voor persoonlijke begeleiding bij ex-rijkswachters die dat nodig hebben. Indien er nieuwe evoluties zijn in het dossier van de Bende van Nijvel, wordt de situatie herbekeken. (Belga)