Alle nuttige informatie is welkom op het e-mailadres Info.B-Nijvel@just.fgov.be. De procureurs benadrukken dat de bestaande communicatiekanalen, waaronder het groene nummer 0800/30300 van de federale politie blijven bestaan.

Daarnaast is er ook nog de website killersbrabant.be waarop een synthese van de feiten en het onderzoek is terug te vinden. 'Alle nuttige informatie kan via die kanalen of via de het dichtstbijzijnde kantoor van de politie worden doorgegeven', luidt het.

Alle nuttige informatie is welkom op het e-mailadres Info.B-Nijvel@just.fgov.be. De procureurs benadrukken dat de bestaande communicatiekanalen, waaronder het groene nummer 0800/30300 van de federale politie blijven bestaan. Daarnaast is er ook nog de website killersbrabant.be waarop een synthese van de feiten en het onderzoek is terug te vinden. 'Alle nuttige informatie kan via die kanalen of via de het dichtstbijzijnde kantoor van de politie worden doorgegeven', luidt het.