Wanneer er twijfel bestond over het artisanale karakter van een product, werd aan de producent gevraagd om met een argumentatie te komen. Dat gebeurde voor 52 van de 101 producten. De meeste producenten bezorgden een sluitende argumentatie. Bij vier producten beslisten de producenten die het artisanale of ambachtelijke karakter onvoldoende konden beargumenteren, om de benaming terug te trekken. Het ging om twee bakkerijproducten en twee charcuteriewaren. Eén producent werd geverbaliseerd voor een product dat behalve een misleidende vermelding "artisanaal" ook nog andere inbreuken vertoonde. Over het algemeen worden de benaming "artisanaal" of "ambachtelijk" dus correct gebruikt, besluit de minister. Producenten die de benaming op een misleidende manier gebruiken, riskeren boetes tot 200.000 euro. (Belga)

Wanneer er twijfel bestond over het artisanale karakter van een product, werd aan de producent gevraagd om met een argumentatie te komen. Dat gebeurde voor 52 van de 101 producten. De meeste producenten bezorgden een sluitende argumentatie. Bij vier producten beslisten de producenten die het artisanale of ambachtelijke karakter onvoldoende konden beargumenteren, om de benaming terug te trekken. Het ging om twee bakkerijproducten en twee charcuteriewaren. Eén producent werd geverbaliseerd voor een product dat behalve een misleidende vermelding "artisanaal" ook nog andere inbreuken vertoonde. Over het algemeen worden de benaming "artisanaal" of "ambachtelijk" dus correct gebruikt, besluit de minister. Producenten die de benaming op een misleidende manier gebruiken, riskeren boetes tot 200.000 euro. (Belga)