Onderwijs en dierenwelzijn, twee van Weyts' bevoegdheden, vloeien samen in het 'Oog in oog'-project. Het lespakket biedt materiaal rond dierenwelzijn aan aan leerkrachten van zowel het kleuter-, basis- als secundair onderwijs. "Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen en ethische vragen zijn nooit veraf", zegt Weyts. "Met 'Oog in oog' bieden we leerkrachten instrumenten aan om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren." Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door Djapo, een organisatie die het onderwijs ondersteunt in het werken rond duurzaamheidsthema's. "'Oog in oog' gaat in op vijf deelthema's: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren en exotische dieren", legt Ellie Lefèvre, coördinator van Djapo, uit. "Het thema dierenwelzijn is het vertrekpunt bij alle leeftijden. Leerlingen ontdekken waarom goed voor dieren zorgen belangrijk is, en welke rol de mens daarin speelt." Het lespakket wordt gefaseerd gelanceerd. Momenteel is het materiaal over de thema's 'dierenwelzijn' en 'gezelschapsdieren' beschikbaar voor het kleuter- en lager onderwijs. De lessen over de andere thema's en voor het secundair onderwijs worden aangevuld tussen nu en het voorjaar van 2023. (Belga)

Onderwijs en dierenwelzijn, twee van Weyts' bevoegdheden, vloeien samen in het 'Oog in oog'-project. Het lespakket biedt materiaal rond dierenwelzijn aan aan leerkrachten van zowel het kleuter-, basis- als secundair onderwijs. "Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen en ethische vragen zijn nooit veraf", zegt Weyts. "Met 'Oog in oog' bieden we leerkrachten instrumenten aan om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren." Het lesmateriaal wordt ontwikkeld door Djapo, een organisatie die het onderwijs ondersteunt in het werken rond duurzaamheidsthema's. "'Oog in oog' gaat in op vijf deelthema's: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, proefdieren en exotische dieren", legt Ellie Lefèvre, coördinator van Djapo, uit. "Het thema dierenwelzijn is het vertrekpunt bij alle leeftijden. Leerlingen ontdekken waarom goed voor dieren zorgen belangrijk is, en welke rol de mens daarin speelt." Het lespakket wordt gefaseerd gelanceerd. Momenteel is het materiaal over de thema's 'dierenwelzijn' en 'gezelschapsdieren' beschikbaar voor het kleuter- en lager onderwijs. De lessen over de andere thema's en voor het secundair onderwijs worden aangevuld tussen nu en het voorjaar van 2023. (Belga)