De jury sloot zich aan bij de bevindingen van de wetsartsen, waaruit bleek dat Quintens overleden is aan samendrukkend en dichtsnoerend geweld tegen de hals. "Dat geweld duurde enkele minuten en leidde tot bewustzijnsverlies en al snel ook tot een ademhalingsstilstand", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch tijdens de voorlezing van het arrest. "De beschuldigde heeft het slachtoffer bewust in een wurggreep gehouden tot zij geen enkel teken van leven meer vertoonde." De intentie om te doden is volgens de gezworenen aangetoond tijdens het onderzoek en op de zitting. "Dat blijkt onder meer uit de heel gespecialiseerde wurgtechniek. De beschuldigde voerde geen enkele levensreddende handeling uit en riep geen hulp in na het besef dat Quintens dood was", stelde Hartoch. De voorbedachtheid is volgens de juryleden aangetoond door de chronologie van de handelingen. "Zijn voorliefde voor porno evolueerde naar extreem geweld op vrouwen met de dood tot gevolg. De verklaringen dat hij alleen een goed gesprek wilde en eerst nadien een impuls tot doden kreeg, zijn niet geloofwaardig. Er vond een schermutseling plaats, waarbij hij had kunnen afzien van zijn voornemen. De beschuldigde voerde een plan uit en beschikte daarbij over een voldoende stabiele gemoedstoestand." (Belga)

De jury sloot zich aan bij de bevindingen van de wetsartsen, waaruit bleek dat Quintens overleden is aan samendrukkend en dichtsnoerend geweld tegen de hals. "Dat geweld duurde enkele minuten en leidde tot bewustzijnsverlies en al snel ook tot een ademhalingsstilstand", zei assisenvoorzitter Peter Hartoch tijdens de voorlezing van het arrest. "De beschuldigde heeft het slachtoffer bewust in een wurggreep gehouden tot zij geen enkel teken van leven meer vertoonde." De intentie om te doden is volgens de gezworenen aangetoond tijdens het onderzoek en op de zitting. "Dat blijkt onder meer uit de heel gespecialiseerde wurgtechniek. De beschuldigde voerde geen enkele levensreddende handeling uit en riep geen hulp in na het besef dat Quintens dood was", stelde Hartoch. De voorbedachtheid is volgens de juryleden aangetoond door de chronologie van de handelingen. "Zijn voorliefde voor porno evolueerde naar extreem geweld op vrouwen met de dood tot gevolg. De verklaringen dat hij alleen een goed gesprek wilde en eerst nadien een impuls tot doden kreeg, zijn niet geloofwaardig. Er vond een schermutseling plaats, waarbij hij had kunnen afzien van zijn voornemen. De beschuldigde voerde een plan uit en beschikte daarbij over een voldoende stabiele gemoedstoestand." (Belga)