Heel wat landen kennen een puntensysteem, waarbij chauffeurs bij elke overtreding strafpunten krijgen. Bij de regeringsvorming spraken de coalitiepartners af dat er een studie zou komen naar de haalbaarheid van zo'n systeem in België. Het rijbewijs met punten staat al sinds 1990 in de Belgische wet ingeschreven, maar bleef tot nog toe dode letter.

Vias, het vroegere BIVV, en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, zijn nu klaar met die studie. In de conclusie staat dat 'er op korte termijn' wel degelijk verkeersveiligheidseffecten te verwachten zijn van de invoering van een puntensysteem. Maar die effecten komen er 'enkel en alleen wanneer die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de sensibiliserings- en handhavingsinspanningen'.

Volgens de studie heeft de onmiddellijke invoering van zo'n systeem geen zin omdat de pakkans in ons land te laag blijft. Behalve voor snelheidsovertredingen blijft het risico om gecontroleerd te worden laag.

'Op korte termijn dient in eerste instantie alles in het werk gesteld te worden om de pakkans ten minste te verdubbelen en te combineren met sensibiliseringsactiviteiten', zegt de studie. 'De verdubbeling van het aantal controles ter plaatse wordt voorgesteld als een noodzakelijke voorwaarde om een doeltreffend rijbewijs-met-punten-systeem in België in te voeren.'

De investering die nodig is voor de invoering van het systeem zou aanzienlijk zijn: 5 miljoen euro voor de opstart en daarna 7,8 miljoen per jaar, met nog eens 7 miljoen jaarlijks extra als het aantal controles verdubbeld wordt. 'We schatten dat de invoering van een dergelijk systeem zeker niet realistisch is vóór 2021. Het voorbereidende werk inzake wetgeving en analyse zal omvangrijk zijn', luidt het.

Bellot botst met coalitiepartners

De resultaten van de studie zijn voor federaal Mobiliteitsminister François Bellot (MR) voldoende om het rijbewijs met punten op de lange baan te schuiven.

Hij wil inzetten op andere maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen: meer controles en strengere handhaving en een betere aanpak van recidive door een nieuwe databank die er dit jaar bij Justitie komt. Zijn kabinet wijst er op dat er in ons land dubbel zoveel rijbewijzen ingetrokken worden als in Frankrijk, waar wel een puntensysteem bestaat.

Maar de andere partijen zijn het niet eens met Bellot. Vooral CD&V was allesbehalve tevreden met de communicatie van Bellot: terwijl de studie van Vias nog werd voorgesteld in het parlement, verkondigde Bellot al in de pers dat het rijbewijs met punten begraven werd. 'In wat voor een circus spelen wij mee?' fulmineerde Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Bij de Kamerfractie van N-VA klinkt het dan weer dat de conclusies van Bellot 'voorbarig zijn'.

Ook de Vlaamse oppositiepartijen Groen en sp.a reageren verontwaardigd. 'Het rijbewijs met punten is het sluitstuk van verkeersveiligheid. De studie die vandaag werd voorgesteld toont juist aan dat het aantal ongevallen met 15 procent daalt bij het invoeren van een puntensysteem, uiteraard hand in hand met verhoogde controles en sensibiliseringscampagnes. Deze regering vindt verkeersveiligheid gewoon niet belangrijk genoeg', zegt Groen-kamerlid Stefaan Van Hecke.

'Met het begraven van het puntenrijbewijs, begraaft minister Bellot zijn eigen geloofwaardigheid. Alweer een gemiste kans om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen', zegt Annick Lambrecht (SP.A).

Weyts: 'Bellot wringt zich in alle mogelijke bochten'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt dat zijn federale collega François Bellot zich 'in alle mogelijke bochten wringt om het rijbewijs met punten te kelderen'. Dat de pakkans nog te laag zou zijn, aanvaardt Weyts niet als argument. 'Als wordt aangetoond dat de invoering leidt tot een serieuze daling, gemiddeld 20 procent van het aantal verkeersdoden, waarom zouden we dat dan in godsnaam niet doen?'

'Vanzelfsprekend moet de invoering van het puntenrijbewijs ook gepaard gaan met een handhavingsbeleid. Dat geldt nota bene voor elke verkeersveiligheidsmaatregel. Als dat een obstakel vormt, moeten we geen enkele verkeersveiligheidsmaatregel meer treffen', aldus Weyts.

De N-VA-minister wijst op de Vlaamse cijfers. 'In Vlaanderen zijn we erin geslaagd om op drie jaar tijd het aantal verkeersdoden te doen dalen met 27,5 procent. Dat vereiste heel wat drastische, onprettige en onpopulaire maatregelen. Als je als politicus niet bereid bent die te nemen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid', besluit Weyts.

Heel wat landen kennen een puntensysteem, waarbij chauffeurs bij elke overtreding strafpunten krijgen. Bij de regeringsvorming spraken de coalitiepartners af dat er een studie zou komen naar de haalbaarheid van zo'n systeem in België. Het rijbewijs met punten staat al sinds 1990 in de Belgische wet ingeschreven, maar bleef tot nog toe dode letter. Vias, het vroegere BIVV, en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, zijn nu klaar met die studie. In de conclusie staat dat 'er op korte termijn' wel degelijk verkeersveiligheidseffecten te verwachten zijn van de invoering van een puntensysteem. Maar die effecten komen er 'enkel en alleen wanneer die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de sensibiliserings- en handhavingsinspanningen'.Volgens de studie heeft de onmiddellijke invoering van zo'n systeem geen zin omdat de pakkans in ons land te laag blijft. Behalve voor snelheidsovertredingen blijft het risico om gecontroleerd te worden laag. 'Op korte termijn dient in eerste instantie alles in het werk gesteld te worden om de pakkans ten minste te verdubbelen en te combineren met sensibiliseringsactiviteiten', zegt de studie. 'De verdubbeling van het aantal controles ter plaatse wordt voorgesteld als een noodzakelijke voorwaarde om een doeltreffend rijbewijs-met-punten-systeem in België in te voeren.'De investering die nodig is voor de invoering van het systeem zou aanzienlijk zijn: 5 miljoen euro voor de opstart en daarna 7,8 miljoen per jaar, met nog eens 7 miljoen jaarlijks extra als het aantal controles verdubbeld wordt. 'We schatten dat de invoering van een dergelijk systeem zeker niet realistisch is vóór 2021. Het voorbereidende werk inzake wetgeving en analyse zal omvangrijk zijn', luidt het. De resultaten van de studie zijn voor federaal Mobiliteitsminister François Bellot (MR) voldoende om het rijbewijs met punten op de lange baan te schuiven. Hij wil inzetten op andere maatregelen om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen: meer controles en strengere handhaving en een betere aanpak van recidive door een nieuwe databank die er dit jaar bij Justitie komt. Zijn kabinet wijst er op dat er in ons land dubbel zoveel rijbewijzen ingetrokken worden als in Frankrijk, waar wel een puntensysteem bestaat. Maar de andere partijen zijn het niet eens met Bellot. Vooral CD&V was allesbehalve tevreden met de communicatie van Bellot: terwijl de studie van Vias nog werd voorgesteld in het parlement, verkondigde Bellot al in de pers dat het rijbewijs met punten begraven werd. 'In wat voor een circus spelen wij mee?' fulmineerde Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Bij de Kamerfractie van N-VA klinkt het dan weer dat de conclusies van Bellot 'voorbarig zijn'.Ook de Vlaamse oppositiepartijen Groen en sp.a reageren verontwaardigd. 'Het rijbewijs met punten is het sluitstuk van verkeersveiligheid. De studie die vandaag werd voorgesteld toont juist aan dat het aantal ongevallen met 15 procent daalt bij het invoeren van een puntensysteem, uiteraard hand in hand met verhoogde controles en sensibiliseringscampagnes. Deze regering vindt verkeersveiligheid gewoon niet belangrijk genoeg', zegt Groen-kamerlid Stefaan Van Hecke. 'Met het begraven van het puntenrijbewijs, begraaft minister Bellot zijn eigen geloofwaardigheid. Alweer een gemiste kans om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te dringen', zegt Annick Lambrecht (SP.A). Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt dat zijn federale collega François Bellot zich 'in alle mogelijke bochten wringt om het rijbewijs met punten te kelderen'. Dat de pakkans nog te laag zou zijn, aanvaardt Weyts niet als argument. 'Als wordt aangetoond dat de invoering leidt tot een serieuze daling, gemiddeld 20 procent van het aantal verkeersdoden, waarom zouden we dat dan in godsnaam niet doen?''Vanzelfsprekend moet de invoering van het puntenrijbewijs ook gepaard gaan met een handhavingsbeleid. Dat geldt nota bene voor elke verkeersveiligheidsmaatregel. Als dat een obstakel vormt, moeten we geen enkele verkeersveiligheidsmaatregel meer treffen', aldus Weyts.De N-VA-minister wijst op de Vlaamse cijfers. 'In Vlaanderen zijn we erin geslaagd om op drie jaar tijd het aantal verkeersdoden te doen dalen met 27,5 procent. Dat vereiste heel wat drastische, onprettige en onpopulaire maatregelen. Als je als politicus niet bereid bent die te nemen, blijf dan ver weg van verkeersveiligheid', besluit Weyts.