In de resolutie in de Kamer haalt de PS een hele reeks argumenten aan om af te wijken van de 60/40-sleutel tussen Vlaanderen en Wallonië. Boven en onder de taalgrens liggen weliswaar ongeveer evenveel kilometers spoor. Maar Wallonië is goed voor veel bochtige lijnen die sneller slijten, voor ruim vier op de vijf tunnels, voor veruit de meeste grote bruggen, enzovoort. Naast "een reflectie" om die topografische kenmerken in rekening te nemen, vragen de Franstalige socialisten ook om de volledige afwerking van het gewestelijk expresnet (GEN) rond Brussel te beschouwen als "projecten van nationaal belang" en dus uit de verdeling te halen. Hetzelfde moet gebeuren met investeringen in veiligheid, luidt het. En de toepassing van de 60/40-sleutel moet versoepeld worden door ze te berekenen op basis van het hele meerjareninvesteringsplan - en dus niet langer op jaarbasis. MR-minister Bellot reageert verbaasd. Hij herinnert eraan dat de regering-Di Rupo de sleutel "herbevestigd" heeft én dat de PS in die regering met Paul Magnette en Jean-Pascal Labille de bevoegde ministers leverde. Inhoudelijk wijst de liberaal er nog op dat de toepassing van de verdeelsleutel op het extra geld voor het GEN bijvoorbeeld al berekend zal worden op de totale enveloppe, wat tweejaarlijks geëvalueerd zal worden. "Voor het eerst sinds de 60/40-sleutel bestaat, heb ik voorgesteld om de verdeling voor de uitbreidingsinvesteringen niet langer jaarlijks te berekenen, maar op meerjarenbasis", aldus nog de minister. (Belga)

In de resolutie in de Kamer haalt de PS een hele reeks argumenten aan om af te wijken van de 60/40-sleutel tussen Vlaanderen en Wallonië. Boven en onder de taalgrens liggen weliswaar ongeveer evenveel kilometers spoor. Maar Wallonië is goed voor veel bochtige lijnen die sneller slijten, voor ruim vier op de vijf tunnels, voor veruit de meeste grote bruggen, enzovoort. Naast "een reflectie" om die topografische kenmerken in rekening te nemen, vragen de Franstalige socialisten ook om de volledige afwerking van het gewestelijk expresnet (GEN) rond Brussel te beschouwen als "projecten van nationaal belang" en dus uit de verdeling te halen. Hetzelfde moet gebeuren met investeringen in veiligheid, luidt het. En de toepassing van de 60/40-sleutel moet versoepeld worden door ze te berekenen op basis van het hele meerjareninvesteringsplan - en dus niet langer op jaarbasis. MR-minister Bellot reageert verbaasd. Hij herinnert eraan dat de regering-Di Rupo de sleutel "herbevestigd" heeft én dat de PS in die regering met Paul Magnette en Jean-Pascal Labille de bevoegde ministers leverde. Inhoudelijk wijst de liberaal er nog op dat de toepassing van de verdeelsleutel op het extra geld voor het GEN bijvoorbeeld al berekend zal worden op de totale enveloppe, wat tweejaarlijks geëvalueerd zal worden. "Voor het eerst sinds de 60/40-sleutel bestaat, heb ik voorgesteld om de verdeling voor de uitbreidingsinvesteringen niet langer jaarlijks te berekenen, maar op meerjarenbasis", aldus nog de minister. (Belga)