Fouad Belkacem, de woordvoerder van de in 2012 ontbonden radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium die in 2012 werd veroordeeld voor aanzetten tot haat en geweld, vocht zijn veroordeling ook aan voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met het argument dat hij enkel zijn ideeën en opinies wilde verspreiden. Hij riep daarbij ook het artikel in dat de vrijheid...

Fouad Belkacem, de woordvoerder van de in 2012 ontbonden radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium die in 2012 werd veroordeeld voor aanzetten tot haat en geweld, vocht zijn veroordeling ook aan voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met het argument dat hij enkel zijn ideeën en opinies wilde verspreiden. Hij riep daarbij ook het artikel in dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Maar dat argument werd donderdag verworpen door het Hof in Straatsburg. Dat oordeelde dat de boodschappen van Belkacem haatdragend waren en dat hij mensen heeft aangezet tot haat, discriminatie en geweld tegen niet-moslims. Daarmee is hij ingegaan tegen waarden (zoals tolerantie en non-discriminatie) die verankerd zijn in het mensenrechtenverdrag, luidt het.Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters zien in die uitspraak het bewijs dat het geen enkele zin heeft om de vrije meningsuiting te beperken voor 'collaborateurs' met IS. Dat voorstel werd vorige zomer gelanceerd door N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover en kreeg binnen de partij meteen scherpe kritiek van Vuye en Wouters, die toen nog voor N-VA in de Kamer zetelden. Een maand later stapten ze uit de partij omwille van onenigheid over de communautaire tactiek van de partij.In een column op Knack.be, als reactie op het voorstel van De Roover, schreven ze toen: 'Het is een wijdverbreid misverstand dat terrorismebestrijding beperkingen aan de vrije meningsuiting noodzakelijk maakt. Geweld, oproepen tot geweld, terrorisme, mededaderschap of medeplichtigheid aan deze handelingen, vallen niet onder de vrije meningsuiting. Geweld is geen mening.'De uitspraak van het Europees Hof bevestigt hun stelling, zeggen Vuye en Wouters nu. 'Ironisch genoeg is het Fouad Belkacem die het N-VA-voorstel doorprikt, net de man wiens vrije meningsuiting moest beperkt worden', besluiten de twee.