Volgens het KCE werden er in 2008 bijna 23.000 buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen. "Dit aantal vertegenwoordigt nog geen 1,5 procent van het totale aantal ziekenhuisopnames, maar er is wel een continue stijging merkbaar van 60 procent op vijf jaar tijd (2004-2008)", luidt het in een persbericht. Voor dagopnames is de toename vergelijkbaar. Vooral Nederlanders steken de grens over. Zij vertegenwoordigen 60 procent van de hospitalisaties en 71 procent van de dagopnames. Dan volgen patiënten uit Frankrijk (respectievelijk 14 procent en 12 procent). De meeste buitenlandse patiënten laten zich gepland in een Belgisch ziekenhuis opnemen voor ingrepen aan de wervelkolom en aan de ledematen, en voor het plaatsen van een heupprothese. Door het systeem van ziekenhuisfinanciering is het vandaag voor Belgische ziekenhuizen financieel niet interessant om veel buitenlandse patiënten aan te trekken, "tenzij om de leegstaande bedden op te vullen". Volgens het kenniscentrum zou een toename van het aantal buitenlandse patiënten de ziekenhuissector zelfs in financiële problemen kunnen brengen. Het stelt alternatieve mechanismen voor, zoals een apart budget voor buitenlandse patiënten of een forfaitaire prijs per aandoening. Het KCE pleit ten slotte voor een opvolgingssysteem voor wachtlijsten, zodat "de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor Belgische patiënten gegarandeerd blijft". (JDH)

Volgens het KCE werden er in 2008 bijna 23.000 buitenlandse patiënten opgenomen in Belgische ziekenhuizen. "Dit aantal vertegenwoordigt nog geen 1,5 procent van het totale aantal ziekenhuisopnames, maar er is wel een continue stijging merkbaar van 60 procent op vijf jaar tijd (2004-2008)", luidt het in een persbericht. Voor dagopnames is de toename vergelijkbaar. Vooral Nederlanders steken de grens over. Zij vertegenwoordigen 60 procent van de hospitalisaties en 71 procent van de dagopnames. Dan volgen patiënten uit Frankrijk (respectievelijk 14 procent en 12 procent). De meeste buitenlandse patiënten laten zich gepland in een Belgisch ziekenhuis opnemen voor ingrepen aan de wervelkolom en aan de ledematen, en voor het plaatsen van een heupprothese. Door het systeem van ziekenhuisfinanciering is het vandaag voor Belgische ziekenhuizen financieel niet interessant om veel buitenlandse patiënten aan te trekken, "tenzij om de leegstaande bedden op te vullen". Volgens het kenniscentrum zou een toename van het aantal buitenlandse patiënten de ziekenhuissector zelfs in financiële problemen kunnen brengen. Het stelt alternatieve mechanismen voor, zoals een apart budget voor buitenlandse patiënten of een forfaitaire prijs per aandoening. Het KCE pleit ten slotte voor een opvolgingssysteem voor wachtlijsten, zodat "de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg voor Belgische patiënten gegarandeerd blijft". (JDH)