Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt door Gilbert Timmermans, lid van de raad van bestuur van de KBVB, bevestigd aan Belga. Moeskroen moest voor het vijfde jaar op zes voor het BAS verschijnen om zijn licentie voor de hoogste voetbalklasse te verdedigen. De Henegouwers kregen vrijdag tegen alle verwachtingen in goed nieuws van het BAS. De Licentiecommissie van KBVB baseerde zich nochtans op mailverkeer uit juridische dossiers om te concluderen dat makelaars de touwtjes in handen hadden op Le Canonnier. Een onwettige praktijk die verschillende clubs in het verleden al meermaals aankaartten, maar Moeskroen kroop telkens door het oog van de naald. Het zag er dit jaar heel benard uit voor de Henegouwers, maar met een nieuwe licentiedossier kregen ze groen licht van het BAS. Binnen het bondsgebouw sloeg dat nieuws in als een bom. De KBVB schreef gisteren in een persbericht het "principieel oneens" te zijn met de beslissing van het BAS. Ceo Peter Bossaert stuurde gisteren een mail naar de leden van de raad van bestuur, waarin hij aanstuurde op een hervorming van de licentieprocedure. "We zullen bekijken of dat nodig is", aldus Timmermans, die er wel voor pleit om eerst de motivering van het BAS af te wachten. Volgens de statuten van het arbitragehof zal die uiterlijk tien kalenderdagen na het vonnis gepubliceerd worden. Volgens Timmermans valt de bond weinig te verwijten. "Het licentiereglement is duidelijk: makelaars mogen niets te zeggen hebben binnen een voetbalclub", aldus het bestuurslid, die vorig jaar in de voorzittersverkiezingen de duimen moest leggen voor Mehdi Bayat. De KBVB zal zich dan ook vooral buigen over de beroepsprocedures. Tot enkele jaren geleden bestond een Licentiecommissie Hoger Beroep waarbij clubs een licentieweigering konden aanvechten. Sinds het seizoen 2013-2014 werd het BAS erkend als officieel beroepsorgaan, om te vermijden dat clubs naar de rechter zouden stappen. Binnen de bond gaan nu stemmen op om het BAS niet langer in te schakelen. Intussen maakt de voetbalbond met een werkgroep onder leiding van professor Frank Hendrickx (KU Leuven) werk van een nieuw reglement. De bedoeling was om die teksten proef te laten draaien dit seizoen, maar dat is niet gelukt. "Men is nu keihard aan het werken om dat nieuwe reglement voor het einde van het seizoen (30 juni, red.) klaar te krijgen", aldus Timmermans. (Belga)

Dat schrijft Het Nieuwsblad en wordt door Gilbert Timmermans, lid van de raad van bestuur van de KBVB, bevestigd aan Belga. Moeskroen moest voor het vijfde jaar op zes voor het BAS verschijnen om zijn licentie voor de hoogste voetbalklasse te verdedigen. De Henegouwers kregen vrijdag tegen alle verwachtingen in goed nieuws van het BAS. De Licentiecommissie van KBVB baseerde zich nochtans op mailverkeer uit juridische dossiers om te concluderen dat makelaars de touwtjes in handen hadden op Le Canonnier. Een onwettige praktijk die verschillende clubs in het verleden al meermaals aankaartten, maar Moeskroen kroop telkens door het oog van de naald. Het zag er dit jaar heel benard uit voor de Henegouwers, maar met een nieuwe licentiedossier kregen ze groen licht van het BAS. Binnen het bondsgebouw sloeg dat nieuws in als een bom. De KBVB schreef gisteren in een persbericht het "principieel oneens" te zijn met de beslissing van het BAS. Ceo Peter Bossaert stuurde gisteren een mail naar de leden van de raad van bestuur, waarin hij aanstuurde op een hervorming van de licentieprocedure. "We zullen bekijken of dat nodig is", aldus Timmermans, die er wel voor pleit om eerst de motivering van het BAS af te wachten. Volgens de statuten van het arbitragehof zal die uiterlijk tien kalenderdagen na het vonnis gepubliceerd worden. Volgens Timmermans valt de bond weinig te verwijten. "Het licentiereglement is duidelijk: makelaars mogen niets te zeggen hebben binnen een voetbalclub", aldus het bestuurslid, die vorig jaar in de voorzittersverkiezingen de duimen moest leggen voor Mehdi Bayat. De KBVB zal zich dan ook vooral buigen over de beroepsprocedures. Tot enkele jaren geleden bestond een Licentiecommissie Hoger Beroep waarbij clubs een licentieweigering konden aanvechten. Sinds het seizoen 2013-2014 werd het BAS erkend als officieel beroepsorgaan, om te vermijden dat clubs naar de rechter zouden stappen. Binnen de bond gaan nu stemmen op om het BAS niet langer in te schakelen. Intussen maakt de voetbalbond met een werkgroep onder leiding van professor Frank Hendrickx (KU Leuven) werk van een nieuw reglement. De bedoeling was om die teksten proef te laten draaien dit seizoen, maar dat is niet gelukt. "Men is nu keihard aan het werken om dat nieuwe reglement voor het einde van het seizoen (30 juni, red.) klaar te krijgen", aldus Timmermans. (Belga)