De regering kondigde vorige maand een hervorming aan van de fiscale voordelen van sportclubs en beroepssporters. De juridische kaders worden geharmoniseerd en de excessen gaan eruit. Ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Peteghem (CD&V) kregen de opdracht om in overleg met de sector de modaliteiten van dat akkoord te verfijnen. "De Belgische topclubs erkennen deze (para)fiscale evolutie, assumeren deze inperking en zijn bereid tot sectorieel overleg om de maatregelen hun doel, met name een vrijwaring van internationale competitiviteit en vooral een incentivering van jeugddoorstroming, te realiseren", klinkt het in een mededeling. "Wat daarna in de programmawetten verscheen, vooral als het gaat om de beperking van de sectorspecifieke recuperatie bedrijfsvoorheffing, slaat ons met verstomming. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector." "Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers", luidt het verder. "Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contraproductieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen." (Belga)

De regering kondigde vorige maand een hervorming aan van de fiscale voordelen van sportclubs en beroepssporters. De juridische kaders worden geharmoniseerd en de excessen gaan eruit. Ministers Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Peteghem (CD&V) kregen de opdracht om in overleg met de sector de modaliteiten van dat akkoord te verfijnen. "De Belgische topclubs erkennen deze (para)fiscale evolutie, assumeren deze inperking en zijn bereid tot sectorieel overleg om de maatregelen hun doel, met name een vrijwaring van internationale competitiviteit en vooral een incentivering van jeugddoorstroming, te realiseren", klinkt het in een mededeling. "Wat daarna in de programmawetten verscheen, vooral als het gaat om de beperking van de sectorspecifieke recuperatie bedrijfsvoorheffing, slaat ons met verstomming. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector." "Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers", luidt het verder. "Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contraproductieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen." (Belga)