De schuld van alle overheden groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 15,6 miljard euro tot 377,3 miljard. Het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis steeg slechts met 2,3 miljard tot 370,6 miljard. Daardoor klom de schuldgraad tot 101,8 procent van het bbp, tegenover 98,2 procent eind vorig jaar. De cijfers staan in de krant De Tijd.

Riskante leningen

De toename van de schuld is niet alleen te wijten aan het tekort op de begroting. Ook de leningen van België aan zwakke eurolanden spelen een rol. België is het vijfde euroland waar de overheidsschuld groter is dan het jaarinkomen van alle inwoners. Ook Italië, Griekenland, Ierland en Portugal kampen met hetzelfde probleem. (Belga/TV)

De schuld van alle overheden groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 15,6 miljard euro tot 377,3 miljard. Het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis steeg slechts met 2,3 miljard tot 370,6 miljard. Daardoor klom de schuldgraad tot 101,8 procent van het bbp, tegenover 98,2 procent eind vorig jaar. De cijfers staan in de krant De Tijd.Riskante leningen De toename van de schuld is niet alleen te wijten aan het tekort op de begroting. Ook de leningen van België aan zwakke eurolanden spelen een rol. België is het vijfde euroland waar de overheidsschuld groter is dan het jaarinkomen van alle inwoners. Ook Italië, Griekenland, Ierland en Portugal kampen met hetzelfde probleem. (Belga/TV)