Het vonnis is gelijkaardig aan een vonnis van 29 juli 2017. De Belgische Staat werd toen ook veroordeeld om op eigen kosten een studie uit te voeren naar de impact van de exploitatie van de luchthaven op de geluidsoverlast. Het eindrapport van deze studie zou binnen twaalf maanden na de betekening van het vonnis worden verzonden. De uitspraak van woensdag bevestigt dat de studie onvolledig blijft en niet voldoet aan de vereisten van de uitspraak van 2017. Een impactstudie moet nu afgerond zijn op 1 juni 2022, op straffe van een boete van 10.000 euro per dag vertraging. De rechtbank besliste voorts dat de geluidsoverlast op de eerder genoemde routes niet mag verslechteren. Ze legde daarvoor dwangsommen vast van 10.000 euro per grote overtreding van het decreet over vliegtuiglawaai van het Hoofdstedelijk Gewest voor de komende 24 maanden. Het plafond van die boetes ligt op 5 miljoen euro per route de komende 24 maanden. De Brusselse minister van Milieu, Alain Maron (Ecolo), zei vrijdag dat de nieuwe sancties een kans bieden om oplossingen te onderzoeken voor alle bewoners. (Belga)

Het vonnis is gelijkaardig aan een vonnis van 29 juli 2017. De Belgische Staat werd toen ook veroordeeld om op eigen kosten een studie uit te voeren naar de impact van de exploitatie van de luchthaven op de geluidsoverlast. Het eindrapport van deze studie zou binnen twaalf maanden na de betekening van het vonnis worden verzonden. De uitspraak van woensdag bevestigt dat de studie onvolledig blijft en niet voldoet aan de vereisten van de uitspraak van 2017. Een impactstudie moet nu afgerond zijn op 1 juni 2022, op straffe van een boete van 10.000 euro per dag vertraging. De rechtbank besliste voorts dat de geluidsoverlast op de eerder genoemde routes niet mag verslechteren. Ze legde daarvoor dwangsommen vast van 10.000 euro per grote overtreding van het decreet over vliegtuiglawaai van het Hoofdstedelijk Gewest voor de komende 24 maanden. Het plafond van die boetes ligt op 5 miljoen euro per route de komende 24 maanden. De Brusselse minister van Milieu, Alain Maron (Ecolo), zei vrijdag dat de nieuwe sancties een kans bieden om oplossingen te onderzoeken voor alle bewoners. (Belga)