"In maart 2017 had het hof van beroep de fout van de Belgische Staat op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het recht op bescherming van een gezond milieu vastlegt, al vastgesteld voor de periode van 8 februari 2004 tot en met 31 december 2011", klinkt het in het persbericht. "Nu veroordeelt het hof in dezelfde geest de Belgische Staat voor fouten in de daaropvolgende periode, namelijk van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2018. Voor deze twee perioden bekrachtigt het hof deze fout in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, waarin het recht op bescherming van een gezond milieu is vastgelegd." Het hof erkent volgens de vzw een probleem van volksgezondheid op basis van het niveau van de geluidsoverlast voor de omwonenden, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde geluidsdrempels overschrijdt. "Het hof stelt ook vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren". De buurtbewoners eisen nu ook dat de Belgische staat de instructies over de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen wijzigt, zodat baan 01 niet meer oneigenlijk wordt gebruikt. (Belga)

"In maart 2017 had het hof van beroep de fout van de Belgische Staat op basis van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het recht op bescherming van een gezond milieu vastlegt, al vastgesteld voor de periode van 8 februari 2004 tot en met 31 december 2011", klinkt het in het persbericht. "Nu veroordeelt het hof in dezelfde geest de Belgische Staat voor fouten in de daaropvolgende periode, namelijk van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2018. Voor deze twee perioden bekrachtigt het hof deze fout in het licht van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, waarin het recht op bescherming van een gezond milieu is vastgelegd." Het hof erkent volgens de vzw een probleem van volksgezondheid op basis van het niveau van de geluidsoverlast voor de omwonenden, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgestelde geluidsdrempels overschrijdt. "Het hof stelt ook vast dat de schade die de omwonenden gedurende jaren van onredelijke geluidshinder hebben geleden, moet worden hersteld door hen een aanzienlijke schadevergoeding toe te kennen op basis van hun ligging binnen de geluidscontouren". De buurtbewoners eisen nu ook dat de Belgische staat de instructies over de windnormen voor het gebruik van de start- en landingsbanen wijzigt, zodat baan 01 niet meer oneigenlijk wordt gebruikt. (Belga)