Belgische staat en FANC: ‘Geen ontmanteling van Doel 3, maar buitenbedrijfstelling’

Kerncentrale van Doel

De kerncentrale van Doel 3 wordt momenteel niet ontmanteld en is ook niet buiten gebruik gesteld, maar is enkel buiten bedrijf gesteld. Dat hebben de advocaten van de Belgische staat en het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle (FANC) woensdag gepleit voor de Brusselse kortgedingrechter. De vereniging Association Vinçotte Nuclear (AVN) is naar de kortgedingrechter gestapt omdat ze meent dat de kerncentrale wel degelijk ontmanteld wordt, en eist dat alle werken daarvoor stopgezet worden.

‘Maar dat klopt niet’, zei meester Jan Bouckaert voor het FANC. ‘Het enige wat gebeurd is, is dat de elektriciteitsproductie in de kerncentrale is gestopt. Dat betekent niet dat er een einde is gekomen aan de exploitatie van de centrale.’ 

Het klopt dat de Europese regelgeving voorziet dat er een project-milieueffectrapport (project-MER) nodig is voor de buitengebruikstelling of ontmanteling van een kerncentrale, gaf de advocaat toe. ‘De Belgische wetgeving voorziet die verplichting ook, en als het zover komt, zal er een project-MER opgesteld worden. Maar dit gaat om een buitenbedrijfstelling, een stopzetting van de activiteiten. En daarvoor voorziet de wet dat de uitbater die moet melden aan het FANC en alle nodige informatie moet geven over de werken die zullen gebeuren om de centrale in een veilige toestand te brengen. Dat alles wordt gedekt door de exploitatievergunning.’

AVN en haar mede-eisers, een achttal burgers en een bedrijf, tonen ook niet aan dat zij een persoonlijk belang hebben bij dit kort geding, aldus de advocaten van de Belgische staat. Die zien in het kort geding een slinkse poging om de elektriciteitsproductie in Doel 3 opnieuw mogelijk te maken.  De maatregelen die AVN vraagt, zijn ook veel te verregaand, en zijn onuitvoerbaar, klonk het nog. ‘De wet op de kernuitstap is ook al 19 jaar oud, van enige hoogdringendheid kan dus geen sprake meer zijn.’

Partner Content