Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank woensdag website publiceerde, schrijven diverse Vlaamse kranten donderdag. Het gaat om de brutoschuld volgens de definitie van de Maastrichtnormen. Het is niet voor het eerst dat de staatsschuld hoger ligt dan 400 miljard euro. Dat gebeurde ook al in het tweede kwartaal van 2013.

Dat de schuld stijgt, is niet ab­normaal. Ook de economie groeit immers. Het absolute cij­fer is minder belangrijke dan het relatieve cijfer: de schuld uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens De Tijd zou de schuld nu 105,1 procent van het bbp bedragen. Waarschijnlijk zakt de schuld in de komende maanden wel opieuw. De Nationale Bank voorspelt voor eind dit jaar een schuldgraad van 101,7 procent van het bbp, een fractie meer dan de schuldgraad van eind vo­rig jaar.

Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank woensdag website publiceerde, schrijven diverse Vlaamse kranten donderdag. Het gaat om de brutoschuld volgens de definitie van de Maastrichtnormen. Het is niet voor het eerst dat de staatsschuld hoger ligt dan 400 miljard euro. Dat gebeurde ook al in het tweede kwartaal van 2013.Dat de schuld stijgt, is niet ab­normaal. Ook de economie groeit immers. Het absolute cij­fer is minder belangrijke dan het relatieve cijfer: de schuld uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens De Tijd zou de schuld nu 105,1 procent van het bbp bedragen. Waarschijnlijk zakt de schuld in de komende maanden wel opieuw. De Nationale Bank voorspelt voor eind dit jaar een schuldgraad van 101,7 procent van het bbp, een fractie meer dan de schuldgraad van eind vo­rig jaar.