In normale tijden zouden bij de Commissie alle alarmbellen afgaan wanneer een lidstaat als België een ontwerpbegroting met een verwacht tekort van 6,9 procent in 2021 indient. Maar door de economische schok van de coronapandemie zijn de Europese begrotingsregels sinds deze lente opgeschort. Steun de economische activiteit in deze onzekere tijden, luidt dezer dagen de Europese aanbeveling aan de regeringen. De Commissie vraagt wel dat de budgettaire steunmaatregelen doelgericht en tijdelijk van aard zijn, of dat er compenserende maatregelen worden voorzien. Het Belgische begrotingsplan strookt met die aanbeveling, zo oordeelde de Commissie woensdag. In landen als Frankrijk en Italië is dat volgens de Europese analyse niet steeds het geval. Net als Frankrijk en Italië kampte België ook al voor de pandemie met een hoge staatsschuld. Ons land moet er dan ook strikt over waken dat de begrotingsinspanningen de houdbaarheid van de openbare financiën op middellange termijn niet in het gedrang brengen, merkt de Commissie op. Ook Griekenland, Spanje en Portugal kregen die waarschuwing mee. De Belgische ontwerpbegroting gaat uit van een nominaal begrotingstekort van 10,7 procent in 2020 en 6,9 procent in 2021, en van een schuldgraad van 116,5 procent in 2020 en 114,4 procent in 2021. In haar prognoses toonde de Commissie zich iets sceptischer. Ze gaat uit van een tekort van 11,2 procent in 2020 en 7,1 procent in 2021. De Belgische staatsschuld zou boven 117 procent uitstijgen. (Belga)

In normale tijden zouden bij de Commissie alle alarmbellen afgaan wanneer een lidstaat als België een ontwerpbegroting met een verwacht tekort van 6,9 procent in 2021 indient. Maar door de economische schok van de coronapandemie zijn de Europese begrotingsregels sinds deze lente opgeschort. Steun de economische activiteit in deze onzekere tijden, luidt dezer dagen de Europese aanbeveling aan de regeringen. De Commissie vraagt wel dat de budgettaire steunmaatregelen doelgericht en tijdelijk van aard zijn, of dat er compenserende maatregelen worden voorzien. Het Belgische begrotingsplan strookt met die aanbeveling, zo oordeelde de Commissie woensdag. In landen als Frankrijk en Italië is dat volgens de Europese analyse niet steeds het geval. Net als Frankrijk en Italië kampte België ook al voor de pandemie met een hoge staatsschuld. Ons land moet er dan ook strikt over waken dat de begrotingsinspanningen de houdbaarheid van de openbare financiën op middellange termijn niet in het gedrang brengen, merkt de Commissie op. Ook Griekenland, Spanje en Portugal kregen die waarschuwing mee. De Belgische ontwerpbegroting gaat uit van een nominaal begrotingstekort van 10,7 procent in 2020 en 6,9 procent in 2021, en van een schuldgraad van 116,5 procent in 2020 en 114,4 procent in 2021. In haar prognoses toonde de Commissie zich iets sceptischer. Ze gaat uit van een tekort van 11,2 procent in 2020 en 7,1 procent in 2021. De Belgische staatsschuld zou boven 117 procent uitstijgen. (Belga)