'We hebben bekomen wat we wilden', verklaarde hij dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Bodson beet de spits af van de hoorzittingen over het pact dat binnen de meerderheid voor hoogspanning zorgt. Zoals bekend vindt de N-VA de tekst onaanvaardbaar, terwijl de overige drie coalitiepartners (MR, Open VLD en N-VA) vinden dat ons land hem moet goedkeuren, eventueel met een begeleidende nota.

De diplomaat gaf een overzicht van de onderhandelingen, hoe de Belgische positie werd bepaald en de belangrijkste aanpassingen die op vraag van de EU-lidstaten werden aangebracht. Herhaaldelijk verwees hij daarbij over de opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zoals over de gezinshereniging (die conform de Belgische wetgeving werd aangepast) of de opsluiting van minderjarige vreemdelingen.

Jean-Luc Bodson stelde dat hij tijdens de onderhandelingen in een vrij gemakkelijke positie zat omdat het Belgische standpunt een 'mediaan' standpunt was en de opmerkingen van ons land gedekt waren door de harde standpunten van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland.

Hij wees erop dat de tekst niet juridisch bindend is en dat de soevereiniteit van de landen nadrukkelijk wordt verdedigd.

Het pact is consequent met onze bestaande wetgeving, praktijk en beleid

Jean-Luc Bodson

'Het pact is consequent met onze bestaande wetgeving, praktijk en beleid,' dixit Bodson. 'Ik zie niet hoe we ergens een probleem mee zullen hebben, als we de tekst eerlijk lezen.'

Over de definitieve tekst stelde de Belgische regering op 12 september dat de tekst evenwichtig was en rekening hield met de Belgische opmerkingen. De regering engageerde zich ook om hem te promoten bij andere landen.

'Rode lijnen' eruit

Binnen de regering werd driemaal vergaderd over het VN-migratiepact in een zogeheten 'cormulti', die door Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd en waaraan de kabinetten van Asiel en Migratie, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, de premier, de gewesten en de bevoegde diensten zoals DVZ of Fedasil.

Er waren drie vergaderingen: op 19 februari of basis van de 'zero draft' van het pact, op 4 juni toen de tekst nagenoeg voldragen was en op 12 september bij de definitieve goedkeuring van de tekst.

Bodson zei dinsdag goed samengewerkt te hebben met DVZ en het kabinet van Theo Francken. 'Ze stelden een aantal 'rode lijnen' die voor hen niet konden, maar die hebben we allemaal uit de tekst kunnen halen', stelde de ambassadeur.

Het kabinet-Francken was op de vergadering van 12 september niet aanwezig, maar Bodson zei wel contact gehad te hebben en toen bleek er geen probleem met de tekst. Dat veranderde eind oktober, toe de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz aankondigde zich terug te trekken uit het pact.

Na Bodson komen nog zes experten aan het woord, die door de verschillende fracties werden voorgesteld. Filip Dewinter (Vlaams Belang) betreurde dat zijn experten niet werden weerhouden en de meesten voorstander zijn van het VN-migratiepact.

'We hebben bekomen wat we wilden', verklaarde hij dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Bodson beet de spits af van de hoorzittingen over het pact dat binnen de meerderheid voor hoogspanning zorgt. Zoals bekend vindt de N-VA de tekst onaanvaardbaar, terwijl de overige drie coalitiepartners (MR, Open VLD en N-VA) vinden dat ons land hem moet goedkeuren, eventueel met een begeleidende nota. De diplomaat gaf een overzicht van de onderhandelingen, hoe de Belgische positie werd bepaald en de belangrijkste aanpassingen die op vraag van de EU-lidstaten werden aangebracht. Herhaaldelijk verwees hij daarbij over de opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zoals over de gezinshereniging (die conform de Belgische wetgeving werd aangepast) of de opsluiting van minderjarige vreemdelingen. Jean-Luc Bodson stelde dat hij tijdens de onderhandelingen in een vrij gemakkelijke positie zat omdat het Belgische standpunt een 'mediaan' standpunt was en de opmerkingen van ons land gedekt waren door de harde standpunten van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland. Hij wees erop dat de tekst niet juridisch bindend is en dat de soevereiniteit van de landen nadrukkelijk wordt verdedigd. 'Het pact is consequent met onze bestaande wetgeving, praktijk en beleid,' dixit Bodson. 'Ik zie niet hoe we ergens een probleem mee zullen hebben, als we de tekst eerlijk lezen.'Over de definitieve tekst stelde de Belgische regering op 12 september dat de tekst evenwichtig was en rekening hield met de Belgische opmerkingen. De regering engageerde zich ook om hem te promoten bij andere landen. Binnen de regering werd driemaal vergaderd over het VN-migratiepact in een zogeheten 'cormulti', die door Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd en waaraan de kabinetten van Asiel en Migratie, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, de premier, de gewesten en de bevoegde diensten zoals DVZ of Fedasil. Er waren drie vergaderingen: op 19 februari of basis van de 'zero draft' van het pact, op 4 juni toen de tekst nagenoeg voldragen was en op 12 september bij de definitieve goedkeuring van de tekst. Bodson zei dinsdag goed samengewerkt te hebben met DVZ en het kabinet van Theo Francken. 'Ze stelden een aantal 'rode lijnen' die voor hen niet konden, maar die hebben we allemaal uit de tekst kunnen halen', stelde de ambassadeur. Het kabinet-Francken was op de vergadering van 12 september niet aanwezig, maar Bodson zei wel contact gehad te hebben en toen bleek er geen probleem met de tekst. Dat veranderde eind oktober, toe de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz aankondigde zich terug te trekken uit het pact. Na Bodson komen nog zes experten aan het woord, die door de verschillende fracties werden voorgesteld. Filip Dewinter (Vlaams Belang) betreurde dat zijn experten niet werden weerhouden en de meesten voorstander zijn van het VN-migratiepact.