Eerst het goede nieuws: de Belgische reactoren zijn over het algemeen goed beschermd tegen een mogelijke kernramp en de kans dat er radioactief materiaal buiten een nucleaire zone terechtkomt, is relatief klein. Maar in het geval van een nucleaire ramp, de reden waarom zo'n plan wordt opgesteld, blijkt België niet goed voorbereid. NTW begrijpt niet waarom de evacuatiezones maar tien kilometer bedragen en enkel de mensen in een straal van 20 kilometer rond een ramp voorzien worden van jodiumtabletten. Dat komt neer op wat in het oude plan stond, luidt het rapport. Nochtans is ook de Hoge Gezondheidsraad er voorstander van om die zone uit te breiden tot 20 kilometer. Onbegrijpelijk dat de regering dit advies in de wind slaat, aldus de ngo. Zo behoort een eventuele evacuatie van Antwerpen niet tot de scenario's. Maar de manier waarop het plan tot stand kwam, zint NTW nog minder. "Top-down en lineaire informatie-uitwisseling". De Belgische regering heeft niet geleerd van de gebeurtenissen in Fukushima. Een overheid heeft geen monopolie op de informatieverspreiding, zoals bleek na de ramp in Japan in 2011. Daarom moet het noodplan al opgesteld worden in overleg met de burgers en het maatschappelijk middenveld om de communicatie op elkaar af te stemmen, want in noodsituaties is er geen tijd voor dialoog. (Belga)

Eerst het goede nieuws: de Belgische reactoren zijn over het algemeen goed beschermd tegen een mogelijke kernramp en de kans dat er radioactief materiaal buiten een nucleaire zone terechtkomt, is relatief klein. Maar in het geval van een nucleaire ramp, de reden waarom zo'n plan wordt opgesteld, blijkt België niet goed voorbereid. NTW begrijpt niet waarom de evacuatiezones maar tien kilometer bedragen en enkel de mensen in een straal van 20 kilometer rond een ramp voorzien worden van jodiumtabletten. Dat komt neer op wat in het oude plan stond, luidt het rapport. Nochtans is ook de Hoge Gezondheidsraad er voorstander van om die zone uit te breiden tot 20 kilometer. Onbegrijpelijk dat de regering dit advies in de wind slaat, aldus de ngo. Zo behoort een eventuele evacuatie van Antwerpen niet tot de scenario's. Maar de manier waarop het plan tot stand kwam, zint NTW nog minder. "Top-down en lineaire informatie-uitwisseling". De Belgische regering heeft niet geleerd van de gebeurtenissen in Fukushima. Een overheid heeft geen monopolie op de informatieverspreiding, zoals bleek na de ramp in Japan in 2011. Daarom moet het noodplan al opgesteld worden in overleg met de burgers en het maatschappelijk middenveld om de communicatie op elkaar af te stemmen, want in noodsituaties is er geen tijd voor dialoog. (Belga)