"Het voortbestaan van het Kyotoprotocol is positief, maar op zich totaal onvoldoende omdat het niet gepaard gaat met de noodzakelijke verdere vermindering van broeikasgassen", stelt Jan Vandermosten van WWF. "De Europese Unie heeft haar Kyoto-doelstelling voor 2020 al zo goed als bereikt en moet daarom de doelstelling bijschroeven naar -30 procent." Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu (BBL) betreurt op zijn beurt dat amper 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot betrokken wordt in het akkoord. "Een globaal akkoord dat de broeikasgassen in alle landen terugdringt, is broodnodig", zegt hij. "Maar dat akkoord zal er niet komen met het bedroevend lage ambitieniveau waarmee de VS, de Europese Unie of Japan naar Doha kwamen." Ontwikkelingsorganistaties 11.11.11 en Oxfam benadrukken dan weer dat vooral de arme landen het slachtoffer zijn van het uitblijven van een forse aanpak van de klimaatverandering. "Het akkoord over klimaatfinanciering is bedroevend slecht. Zonder concrete cijfers op tafel, daalt klimaatfinanciering in plaats van de noodzakelijke stijging", luidt het in een gezamenlijke mededeling. "Het gebrek aan ambitie en middelen voor het Zuiden zal uitmonden in meer 'schade en verlies' als gevolg van de klimaatopwarming." Maar de Belgische ngo's zijn niet enkel erg kritisch over het resultaat van de internationale onderhandelingen, ook de houding van ons land kan op weinig begrip rekenen. "België sloeg al een slecht figuur door zijn eerdere klimaatfinancieringsbelofte niet na te komen. Nu blijkt dat ons land geen enkel cijfer op tafel gelegd heeft voor klimaatfinanciering na 2013. Op die manier laten we het Zuiden in de steek in hun strijd tegen de klimaatopwarming", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "Dat is bijzonder triest van de bevoegde politici die wel meezongen met 'Sing for the Climate', maar niet thuis gaven als het er op aankwam een voortrekkersrol te spelen in Doha." "Ons land en de gewesten moeten dringend hun klimaatbeleid op orde krijgen. In de eerste plaats door werk te maken van een geloofwaardig klimaatbeleidsplan 2013-2020 met nieuwe maatregelen voor emissiereducties", luidt dan weer de kritiek van Joeri Thijs van Greenpeace. (JDH)

"Het voortbestaan van het Kyotoprotocol is positief, maar op zich totaal onvoldoende omdat het niet gepaard gaat met de noodzakelijke verdere vermindering van broeikasgassen", stelt Jan Vandermosten van WWF. "De Europese Unie heeft haar Kyoto-doelstelling voor 2020 al zo goed als bereikt en moet daarom de doelstelling bijschroeven naar -30 procent." Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu (BBL) betreurt op zijn beurt dat amper 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot betrokken wordt in het akkoord. "Een globaal akkoord dat de broeikasgassen in alle landen terugdringt, is broodnodig", zegt hij. "Maar dat akkoord zal er niet komen met het bedroevend lage ambitieniveau waarmee de VS, de Europese Unie of Japan naar Doha kwamen." Ontwikkelingsorganistaties 11.11.11 en Oxfam benadrukken dan weer dat vooral de arme landen het slachtoffer zijn van het uitblijven van een forse aanpak van de klimaatverandering. "Het akkoord over klimaatfinanciering is bedroevend slecht. Zonder concrete cijfers op tafel, daalt klimaatfinanciering in plaats van de noodzakelijke stijging", luidt het in een gezamenlijke mededeling. "Het gebrek aan ambitie en middelen voor het Zuiden zal uitmonden in meer 'schade en verlies' als gevolg van de klimaatopwarming." Maar de Belgische ngo's zijn niet enkel erg kritisch over het resultaat van de internationale onderhandelingen, ook de houding van ons land kan op weinig begrip rekenen. "België sloeg al een slecht figuur door zijn eerdere klimaatfinancieringsbelofte niet na te komen. Nu blijkt dat ons land geen enkel cijfer op tafel gelegd heeft voor klimaatfinanciering na 2013. Op die manier laten we het Zuiden in de steek in hun strijd tegen de klimaatopwarming", zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur van 11.11.11. "Dat is bijzonder triest van de bevoegde politici die wel meezongen met 'Sing for the Climate', maar niet thuis gaven als het er op aankwam een voortrekkersrol te spelen in Doha." "Ons land en de gewesten moeten dringend hun klimaatbeleid op orde krijgen. In de eerste plaats door werk te maken van een geloofwaardig klimaatbeleidsplan 2013-2020 met nieuwe maatregelen voor emissiereducties", luidt dan weer de kritiek van Joeri Thijs van Greenpeace. (JDH)