Het verwerven van de Belgische nationaliteit wordt moeilijker gemaakt. De federale ministerraad heeft vrijdag in eerste lezing een voorontwerp tot wijziging van het wetboek Belgische nationaliteit goedgekeurd.

Het gaat om de uitvoering van het politiek akkoord dat eerder was gesloten over de verstrenging van de nationaliteitsverweving.

De voorwaarden voor naturalisatie worden strenger en gekoppeld aan integratie. Wie de nationaliiteit wil verwerven, moet één van de drie landstalen kennen.

Men moet ook minstens vijf jaar in België wonen en een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben. Belg worden zonder ooit een voet in België gezet te hebben, wordt onmogelijk.

Daarnaast kan de Belgische nationaliteit in sommige gevallen weer afgenomen worden.

Het gaat om mensen die bepaalde zware misdrijven hebben gepleegd of de nationaliteit via een schijnhuwelijk hebben verworven.

De nieuwe regels zijn nog niet meteen van toepassing. Het wetsontwerp moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in het parlement.

Het verwerven van de Belgische nationaliteit wordt moeilijker gemaakt. De federale ministerraad heeft vrijdag in eerste lezing een voorontwerp tot wijziging van het wetboek Belgische nationaliteit goedgekeurd. Het gaat om de uitvoering van het politiek akkoord dat eerder was gesloten over de verstrenging van de nationaliteitsverweving. De voorwaarden voor naturalisatie worden strenger en gekoppeld aan integratie. Wie de nationaliiteit wil verwerven, moet één van de drie landstalen kennen. Men moet ook minstens vijf jaar in België wonen en een verblijfsrecht van onbepaalde duur hebben. Belg worden zonder ooit een voet in België gezet te hebben, wordt onmogelijk.Daarnaast kan de Belgische nationaliteit in sommige gevallen weer afgenomen worden. Het gaat om mensen die bepaalde zware misdrijven hebben gepleegd of de nationaliteit via een schijnhuwelijk hebben verworven.De nieuwe regels zijn nog niet meteen van toepassing. Het wetsontwerp moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in het parlement.