"De Belgische minister van Buitenlandse Zaken respecteert de rechterlijke macht niet. Hij ontkent een beslissing van het hoogste hof in België", verklaarde Bekaert op een persconferentie in Brussel, waar een aantal verdachten, advocaten en sympathiserende Europarlementsleden hun visie gaven op de uitspraak van het Hof van Cassatie. Bekaert wees erop dat één van de vervolgde Koerden lid is van de PYD, een partij die is opgericht door Koerdische activisten in het noorden van Syrië. "In het licht van de Belgische steun voor de Koerden in Syrië is het heel hypocriet om nu te zeggen dat de Koerdische beweging een terroristische beweging is", betoogde hij. Dinsdag had het Hof het cassatieberoep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen arresten van de Brusselse kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) waarbij de verdachten buiten vervolging werden gesteld. De KI oordeelde dat vervolging op basis van de antiterreurwetten niet kon omdat de strijd tussen Koerden en Turken beschouwd moet worden als een gewapend conflict en niet als terreur. In een reactie verwees minister Philippe Goffin (MR) gisteren naar de scheiding der machten. "Het standpunt van de Belgische regering is ondubbelzinnig: de PKK is een terroristische organisatie", klonk het. Hij voegde toe dat België de opname van de PKK op de Europese terreurlijst dan ook zal blijven verdedigen. Europarlementslid Andreas Schieder betreurde op zijn beurt "de gemiste kans" van Goffin. "Deze uitspraak was een kans om afstand te nemen van de oude retoriek en confrontatie en de focus te verschuiven naar een diplomatieke oplossing voor het conflict", zo reageerde de Oostenrijkse sociaaldemocraat. (Belga)

"De Belgische minister van Buitenlandse Zaken respecteert de rechterlijke macht niet. Hij ontkent een beslissing van het hoogste hof in België", verklaarde Bekaert op een persconferentie in Brussel, waar een aantal verdachten, advocaten en sympathiserende Europarlementsleden hun visie gaven op de uitspraak van het Hof van Cassatie. Bekaert wees erop dat één van de vervolgde Koerden lid is van de PYD, een partij die is opgericht door Koerdische activisten in het noorden van Syrië. "In het licht van de Belgische steun voor de Koerden in Syrië is het heel hypocriet om nu te zeggen dat de Koerdische beweging een terroristische beweging is", betoogde hij. Dinsdag had het Hof het cassatieberoep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen arresten van de Brusselse kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) waarbij de verdachten buiten vervolging werden gesteld. De KI oordeelde dat vervolging op basis van de antiterreurwetten niet kon omdat de strijd tussen Koerden en Turken beschouwd moet worden als een gewapend conflict en niet als terreur. In een reactie verwees minister Philippe Goffin (MR) gisteren naar de scheiding der machten. "Het standpunt van de Belgische regering is ondubbelzinnig: de PKK is een terroristische organisatie", klonk het. Hij voegde toe dat België de opname van de PKK op de Europese terreurlijst dan ook zal blijven verdedigen. Europarlementslid Andreas Schieder betreurde op zijn beurt "de gemiste kans" van Goffin. "Deze uitspraak was een kans om afstand te nemen van de oude retoriek en confrontatie en de focus te verschuiven naar een diplomatieke oplossing voor het conflict", zo reageerde de Oostenrijkse sociaaldemocraat. (Belga)