Op dinsdag 16 april is het exact honderd jaar geleden dat koning Albert I het koninklijk besluit ondertekende, waarmee de "Vliegerscompagnie" en een vliegschool opgericht werden, aldus een militaire bron. Er is evenwel geen publiek evenement voorzien om de mijlpaal te vieren. De geschiedenis van de Belgische militaire luchtvaart vangt aan in 1910, toen de toenmalige minister van Oorlog, generaal Joseph Hellebaut, na een luchtdoop besloot vliegtuigen te verwerven. Op 5 mei 1911 werd het eerste toestel, een Farman type 1910, geleverd, gevolgd door een tweede op 24 mei en nog twee andere toestellen in augustus dat jaar. Het duurde evenwel tot 16 april 1913 vooraleer de Vliegerscompagnie het levenslicht zag. In augustus 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, beschikte de compagnie over 22 toestellen. Op het einde van de oorlog waren dat er al ongeveer 200, verdeeld over twaalf escadrilles. De toestellen voerden verkennings- en observatievluchten uit, maar waren ook actief in gevechtsmissies en bombardementen. (Belga)

Op dinsdag 16 april is het exact honderd jaar geleden dat koning Albert I het koninklijk besluit ondertekende, waarmee de "Vliegerscompagnie" en een vliegschool opgericht werden, aldus een militaire bron. Er is evenwel geen publiek evenement voorzien om de mijlpaal te vieren. De geschiedenis van de Belgische militaire luchtvaart vangt aan in 1910, toen de toenmalige minister van Oorlog, generaal Joseph Hellebaut, na een luchtdoop besloot vliegtuigen te verwerven. Op 5 mei 1911 werd het eerste toestel, een Farman type 1910, geleverd, gevolgd door een tweede op 24 mei en nog twee andere toestellen in augustus dat jaar. Het duurde evenwel tot 16 april 1913 vooraleer de Vliegerscompagnie het levenslicht zag. In augustus 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, beschikte de compagnie over 22 toestellen. Op het einde van de oorlog waren dat er al ongeveer 200, verdeeld over twaalf escadrilles. De toestellen voerden verkennings- en observatievluchten uit, maar waren ook actief in gevechtsmissies en bombardementen. (Belga)