Er werden reeds maatregelen genomen om de getroffen sectoren te beschermen. Zo wordt de private opslag van zuivel, rundvlees, schapen- en geitenvlees ondersteund en kan er flexibeler worden omgesprongen met de nog beschikbare Europese budgetten. "Maar de huidige maatregelen volstaan niet, want zeer veel producten hebben te kampen met lage prijzen", zeggen Crevits en Borsus. "Een tweede reeks maatregelen is broodnodig." België is bij Europa vragende partij voor compensaties voor de sectoren met veel onverkochte goederen zoals sierteelt en aardappelen en extra steun voor de private opslag van onder meer varkensvlees. Voor de zuivel vragen ze steun voor een vrijwillige tijdelijke productiebeperking. Crevits en Borsus vinden ook dat het nog beschikbare Europese budget voor landbouw snel moet worden ingezet en dat Europa erover moet waken dat er geen verstoringen op de interne markt optreden. Wat de visserijsector betreft, zegt Crevits dat de prijzen van vis door de sluiting van horecazaken en markten met gemiddeld bijna 40% gedaald zijn. "Binnen de visserijsector in Vlaanderen lopen er gesprekken om een tijdelijke stillegging van enkele weken voor te bereiden. Maar het ziet er naar uit dat deze crisis nog maanden zal aanslepen en dan zijn extra Europese middelen nodig." (Belga)

Er werden reeds maatregelen genomen om de getroffen sectoren te beschermen. Zo wordt de private opslag van zuivel, rundvlees, schapen- en geitenvlees ondersteund en kan er flexibeler worden omgesprongen met de nog beschikbare Europese budgetten. "Maar de huidige maatregelen volstaan niet, want zeer veel producten hebben te kampen met lage prijzen", zeggen Crevits en Borsus. "Een tweede reeks maatregelen is broodnodig." België is bij Europa vragende partij voor compensaties voor de sectoren met veel onverkochte goederen zoals sierteelt en aardappelen en extra steun voor de private opslag van onder meer varkensvlees. Voor de zuivel vragen ze steun voor een vrijwillige tijdelijke productiebeperking. Crevits en Borsus vinden ook dat het nog beschikbare Europese budget voor landbouw snel moet worden ingezet en dat Europa erover moet waken dat er geen verstoringen op de interne markt optreden. Wat de visserijsector betreft, zegt Crevits dat de prijzen van vis door de sluiting van horecazaken en markten met gemiddeld bijna 40% gedaald zijn. "Binnen de visserijsector in Vlaanderen lopen er gesprekken om een tijdelijke stillegging van enkele weken voor te bereiden. Maar het ziet er naar uit dat deze crisis nog maanden zal aanslepen en dan zijn extra Europese middelen nodig." (Belga)