Loots trok de voorbije jaren meermaals naar vluchtelingenkampen in Syrië en Irak om de kinderen van IS-strijders te onderzoeken en medische zorgen toe te dienen. De kindertherapeut en professor Psychologie aan de VUB profileerde zich als een fel pleitbezorger van de repatriëring van deze kinderen naar België. Jihad van de Moeders is een collectief van moeders van Syriëstrijders dat via wekelijkse praatgroepen steun biedt aan familieleden van Syriëgangers. Daarnaast proberen ze via allerhande activiteiten radicalisering bij jongeren tegen te gaan. "Zij brengen de menselijkheid terug in een debat dat hevig gepolariseerd wordt, en verdedigen een principieel standpunt gebaseerd op mensen- en kinderrechten", zo lichtte voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten de onderscheiding voor Loots en Jihad van de Moeders toe. De Liga reikt de Prijs voor Mensenrechten ieder jaar uit in de aanloop naar Human Rights Day op 10 december. (Belga)

Loots trok de voorbije jaren meermaals naar vluchtelingenkampen in Syrië en Irak om de kinderen van IS-strijders te onderzoeken en medische zorgen toe te dienen. De kindertherapeut en professor Psychologie aan de VUB profileerde zich als een fel pleitbezorger van de repatriëring van deze kinderen naar België. Jihad van de Moeders is een collectief van moeders van Syriëstrijders dat via wekelijkse praatgroepen steun biedt aan familieleden van Syriëgangers. Daarnaast proberen ze via allerhande activiteiten radicalisering bij jongeren tegen te gaan. "Zij brengen de menselijkheid terug in een debat dat hevig gepolariseerd wordt, en verdedigen een principieel standpunt gebaseerd op mensen- en kinderrechten", zo lichtte voorzitter Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten de onderscheiding voor Loots en Jihad van de Moeders toe. De Liga reikt de Prijs voor Mensenrechten ieder jaar uit in de aanloop naar Human Rights Day op 10 december. (Belga)