Het controlecomité op de inlichtingendiensten, het Comité I, beveelt al een klein decennium aan om de wetgeving aan te passen. Zowel de staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst houden de buitenlandse inlichtingendiensten in ons land vandaag wel in het oog, maar dat gebeurt zonder specifieke wettelijke bevoegdheid. Zo voorziet de wet op de bijzondere opsporingsmethoden niet dat deze bijzondere methoden kunnen gebruikt worden in het geval van 'inmenging' door een buitenlandse inlichtingendienst. Nochtans oefent België door de vele internationale instellingen zoals de Europese commissie of de NAVO een grote aantrekkingskracht uit bij buitenlandse inlichtingendiensten, zo stelt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, de auteur van het wetsvoorstel. Het voorstel kreeg een positieve evaluatie van het Comité I, dat evenwel enkele amendementen suggereerde. (Belga)

Het controlecomité op de inlichtingendiensten, het Comité I, beveelt al een klein decennium aan om de wetgeving aan te passen. Zowel de staatsveiligheid als de militaire inlichtingendienst houden de buitenlandse inlichtingendiensten in ons land vandaag wel in het oog, maar dat gebeurt zonder specifieke wettelijke bevoegdheid. Zo voorziet de wet op de bijzondere opsporingsmethoden niet dat deze bijzondere methoden kunnen gebruikt worden in het geval van 'inmenging' door een buitenlandse inlichtingendienst. Nochtans oefent België door de vele internationale instellingen zoals de Europese commissie of de NAVO een grote aantrekkingskracht uit bij buitenlandse inlichtingendiensten, zo stelt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke, de auteur van het wetsvoorstel. Het voorstel kreeg een positieve evaluatie van het Comité I, dat evenwel enkele amendementen suggereerde. (Belga)