In de wet, die op 23 juni 2016 gestemd werd, wordt afgestapt van de wettelijk vastgelegde levensverwachting van maximaal drie maanden en in plaats daarvan gekozen voor een vervroegde en getrapte inzet van palliatieve zorg, op basis van de noden van de patiënt.

Volgens de federaties is een vijfde van wie in België in een ziekenhuis verblijft, een palliatieve patiënt. 'Ons land is binnen Europa koploper in ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand, waardoor meer dan elders in Europa mensen in het ziekenhuis overlijden, ook al is dat doorgaans niet wat ze wensen', klinkt het verder. 'En dit terwijl palliatieve zorg haar meerwaarde bewezen heeft, haar zorgverleners overbevraagd zijn en haar equipes kraken onder de druk.'

De drie federaties roepen minister De Block nu op om meer middelen vrij te maken voor de palliatieve zorg. 'De Block werkt op dit ogenblik aan een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Het is nu tijd om kleur te bekennen. De sector vraagt erom en is er klaar voor', luidt het.

In de wet, die op 23 juni 2016 gestemd werd, wordt afgestapt van de wettelijk vastgelegde levensverwachting van maximaal drie maanden en in plaats daarvan gekozen voor een vervroegde en getrapte inzet van palliatieve zorg, op basis van de noden van de patiënt. Volgens de federaties is een vijfde van wie in België in een ziekenhuis verblijft, een palliatieve patiënt. 'Ons land is binnen Europa koploper in ziekenhuisopnames in de laatste levensmaand, waardoor meer dan elders in Europa mensen in het ziekenhuis overlijden, ook al is dat doorgaans niet wat ze wensen', klinkt het verder. 'En dit terwijl palliatieve zorg haar meerwaarde bewezen heeft, haar zorgverleners overbevraagd zijn en haar equipes kraken onder de druk.' De drie federaties roepen minister De Block nu op om meer middelen vrij te maken voor de palliatieve zorg. 'De Block werkt op dit ogenblik aan een nieuwe ziekenhuisfinanciering. Het is nu tijd om kleur te bekennen. De sector vraagt erom en is er klaar voor', luidt het.