Sinds 1 januari 2020 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de grenswaarde voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof verlaagd. Hierdoor hebben heel wat schepen nu uitlaatgasreinigingssystemen die gebruik maken van bijvoorbeeld wassers. Deze apparaten gaan de uitlaatgassen van schepen letterlijk "wassen" door er de zwaveloxiden (SOx) uit te verwijderen. Het afvalwater van die wasbeurt kan aan boord worden opgevangen met closed-loop-wassers of in open zee worden afgevoerd met open-loop-wassers. De goedkoopste en meest gebruikte modellen zijn de open-loop-wassers en dus wordt de zwaveluitstoot van de lucht naar het water verplaatst. Hoewel de luchtvervuiling wordt tegengegaan, blijkt dat de oceanen hier nu onder lijden. De zwaveloxiden moeten door het zeewater worden geneutraliseerd. Dit verlaagt de zuurtegraad (pH) van het zeewater en draagt zo bij aan de verzuring. Het KBIN ontwikkelde een geavanceerd biogeochemisch model en berekende hiermee de potentiële impact van SOx-lozingen door het scheepvaartverkeer op de verzuring van de zuidelijke Noordzee. "In gebieden met een hoge verkeersdichtheid, zoals de scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kusten en in de nabijheid van grote havens, kan de pH-verandering 5 tot 12 keer groter zijn dan gemiddeld. De gemodelleerde veranderingen wijzen op een potentieel negatief effect op de waterkwaliteit in havens, riviermondingen en kustwateren", zegt Valérie Dulière, hoofdauteur van de studie. (Belga)

Sinds 1 januari 2020 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de grenswaarde voor het zwavelgehalte in scheepsbrandstof verlaagd. Hierdoor hebben heel wat schepen nu uitlaatgasreinigingssystemen die gebruik maken van bijvoorbeeld wassers. Deze apparaten gaan de uitlaatgassen van schepen letterlijk "wassen" door er de zwaveloxiden (SOx) uit te verwijderen. Het afvalwater van die wasbeurt kan aan boord worden opgevangen met closed-loop-wassers of in open zee worden afgevoerd met open-loop-wassers. De goedkoopste en meest gebruikte modellen zijn de open-loop-wassers en dus wordt de zwaveluitstoot van de lucht naar het water verplaatst. Hoewel de luchtvervuiling wordt tegengegaan, blijkt dat de oceanen hier nu onder lijden. De zwaveloxiden moeten door het zeewater worden geneutraliseerd. Dit verlaagt de zuurtegraad (pH) van het zeewater en draagt zo bij aan de verzuring. Het KBIN ontwikkelde een geavanceerd biogeochemisch model en berekende hiermee de potentiële impact van SOx-lozingen door het scheepvaartverkeer op de verzuring van de zuidelijke Noordzee. "In gebieden met een hoge verkeersdichtheid, zoals de scheepvaartroutes langs de Belgische en Nederlandse kusten en in de nabijheid van grote havens, kan de pH-verandering 5 tot 12 keer groter zijn dan gemiddeld. De gemodelleerde veranderingen wijzen op een potentieel negatief effect op de waterkwaliteit in havens, riviermondingen en kustwateren", zegt Valérie Dulière, hoofdauteur van de studie. (Belga)